Stockholms innerstad-Lidingö - Vi söker nya stödpersoner!

Organisation: 
  • Brottsofferjouren Stockholm-Gotland, Verksamhetsområde Innerstaden-Lidingö
Plats: 
  • Stockholm
  • Lidingö
Ändamål: 
Ekonomisk/social utsatthet
Mänskliga rättigheter
Upplysning och folkbildning

Vill du göra en insats för brottsdrabbade och själv få värdefull kunskap och erfarenhet?

Brottsofferjouren ger medmänskligt stöd och information till brottsutsatta, vittnen och anhöriga. Vår verksamhet bygger på att ideella krafter ger av sin tid och sitt engagemang. Därför behöver vi dig! Du måste inte ha erfarenhet av ideellt arbete men du behöver ha en vilja att hjälpa andra, tid för uppdraget samt en positiv människosyn.

För att bli volontär behöver du först gå en 30 timmars grundutbildning samt göra praktik. Vi har även fortbildning en gång i månaden på kvällstid då vi varvar intressanta föreläsningar med erfarenhetsutbyten.

Nästa grundutbildning startar måndag 11 februari 2019. Den är två kvällar i veckan under fyra veckor med uppehåll v. 9 kl 18-21. Kursen hålls i centrala Stockholm.

Varmt välkommen att skicka in din intresseanmälan!

När och var ska uppdraget genomföras: 
När man är stödperson ringer man till brottsdrabbade som har sagt att de vill ha kontakt med oss. Den första tiden börjar man med att ringa från kansliet och sedan kan man efter överenskommelse ringa hemifrån.
Specifika önskemål eller information: 
Vi söker dig som är över 21 år och intresserad av brottsofferfrågor. Du är lugn, trygg och lyhörd samt ansvarsfull. Du har lätt för att ta kontakt med nya människor, kan arbeta självständigt och delar Brottsofferjourens värdegrund. Du får gärna tala flera språk. Ditt engagemang är viktigt för vår verksamhet och de som behöver vår hjälp.
Minimiåtagande: 
Varje volontär bör kunna hantera ca sex ärenden i månaden, vilket blir ca åtta timmar. Du bör kunna vara ideellt verksam i minst ett år efter att du har blivit godkänd stödperson. Det är de stödsökandes behov som styr verksamheten.
Adress: 
Västmannagatan 92
113 43 Stockholm
Anmäl intresse
Övriga uppgifter

Uppgifterna är frivilliga och används bara av Volontärbyrån för statistik.