Vi söker vittnesstöd till Norrtälje tingsrätt!

Organisation: 
  • Brottsofferjouren Stockholm-Gotland, Verksamhetsområde Norrort
Plats: 
  • Stockholm
  • Norrtälje
Ändamål: 
Ekonomisk/social utsatthet
Mänskliga rättigheter
Social gemenskap

Vill du ha en meningsfull fritid och samtidigt göra en insats för brottsdrabbade? Brottsofferjouren ger medmänskligt stöd och information, och som vittnesstöd finns du på plats dagtid i Norrtälje tingsrätt.

Brottsdrabbade, vittnen och anhöriga med flera kan känna sig osäkra på hur en rättegång går till. För många är det första gången de kommer till en domstol. Som vittnesstöd ger du stöd och information på plats i tingsrätten och bidrar till att de känner sig lugna och trygga. Vårt stöd gör skillnad och är ett uppskattat uppdrag.

Vi söker dig som är över 21 år och är intresserad av brottsofferfrågor. Du är lugn och trygg, lyhörd samt ansvarsfull. Du har lätt för att ta kontakt med nya människor, kan arbeta självständigt och delar Brottsofferjourens värdegrund. Du får gärna tala flera språk. Vi ser gärna att våra volontärer har olika bakgrund och erfarenhet - det viktiga är att vara en bra medmänniska, ha tid för uppdraget, lätt för att ta kontakt med nya människor och ha en positiv människosyn.

Vi har även volontärträffar några gånger per termin då vi varvar intressanta föreläsningar med erfarenhetsutbyten.

När och var ska uppdraget genomföras: 
Man utför man sitt uppdrag i Norrtälje tingsrätt under en dag per månad.
Specifika önskemål eller information: 
Nästa grundutbildning startar under våren 2019 i Norrtälje så snart vi har fått ihop ett antal intresserade. Varmt välkommen att höra av dig!
Minimiåtagande: 
En dag per månad. Dessutom bör du kunna komma ca 2 ggr/termin på interna möten och föreläsningar. Vi vill gärna att du ska kunna vara ideellt verksam i minst ett år efter att du har blivit färdig vittnestödjare.
Anmäl intresse
Övriga uppgifter

Uppgifterna är frivilliga och används bara av Volontärbyrån för statistik.

Klicka för att se fler uppdrag per kategori: