551 volontäruppdrag

Vill du göra en insats som är givande både för dig själv och andra?

Brottsofferjouren, Sverige

Var?Stockholm
När?Dag, Kväll/Natt
Hur?Kontinuerligt uppdrag
Varför?Ekonomisk/social utsatthet, Mänskliga rättigheter
Vad?Stöd, hjälp och rådgivning, Telefon-/chattjour

Just nu söker Brottsofferjouren Sverige språkvolontärer som kan stötta brottsutsatta, vittnen och anhöriga via telefon cirka tre timmar i månaden.

Brottsofferjouren är en ideell organisation som arbetar för alla brottsoffers rättighet att få det stöd som behövs för att få kraften tillbaka. Grunden i vårt arbete är FN:s deklaration om mänskliga rättigheter, där alla människors lika värde och rättigheter slås fast.

Detta gör du som volontär:

Stöttar brottsutsatta via telefon på ditt modersmål/aktuellt språk genom att lyssna och vägleda.

Uppdraget går ut på att stötta och hjälpa personer som utsatts för brott, är anhörig till någon som utsatts för brott eller har bevittnat ett brott. Det kan till exempel handla om praktisk vägledning i hur en polisanmälan eller rättegång går till, eller bara vara ett medmänskligt samtalsstöd.

För att bli språkvolontär genomgår du först en utbildning hos Brottsofferjouren Sverige.

Du behöver också dela Brottsofferjourens värdegrund.

Specifika önskemål eller information: 
Du behöver kunna tala och förstå flytande svenska samt det/de språk vi efterfrågar. Vi söker främst volontärer som talar arabiska, turkiska, dari, persiska/farsi, somali, polska, rumänska och thailändska, men andra språk utöver svenska och engelska välkomnas också.
Minimiåtagande: 
Antalet timmar för uppdraget kan variera och är till stor del flexibelt, men minst tre timmar i månaden bör man kunna ge.
När och var genomförs uppdraget: 
Samtalen sker via telefon från Brottsofferjouren Sveriges kontor som finns på Hammarby Fabriksväg 25 i Stockholm.
Anmäl intresse

Anmäl intresse

Övriga uppgifter

Uppgifterna om kön och ålder är frivilliga och används bara av Volontärbyrån för statistik.