726 volontäruppdrag

Vi söker medmänniskor

Brottsofferjouren, Västernorrland

Var?Sundsvall / Distansuppdrag
När?Dag, Kväll/Natt
Hur?Kontinuerligt uppdrag
Varför?Barn och ungdom​, Mänskliga rättigheter, Övrigt
Vad?Stöd, hjälp och rådgivning

Brottsofferjouren Västernorrlands främsta uppgift är att som medmänniska ge stöd till personer som drabbats av brott.

Våra stödpersoner hjälper brottsdrabbade i det akuta skedet och våra vittnesstödjare hjälper samma människor när vittnen och målsäganden kallas till rättegång p.g.a.det inträffade brottet.

Genom ett gott samarbete med polisen så får vi kontakt med personer som behöver någon att prata med efter det att de har drabbats av ett brott. Att råka ut för ett brott är för många en traumatisk händelse. Detta gäller såväl "enkla" brott, t.ex skadegörelse, som mer dramatiska brottstyper. Det har visat sig att upplevelsen att "någon bryr sig" en sådan gång är ovärderlig. Ofta räcker det med att vår stödperson ringer den utsatte och att denne i ett enkelt telefonsamtal får berätta vad som hänt och hur man känner sig efter en sådan händelse. Stödpersonens primära uppgift är att lyssna men naturligtvis kan det också bli frågan om viss rådgivning. Vi utbildar gratis alla stödpersoner.

Vittnesstödjarens uppgift är att hjälpa den som är kallad till rättegång i domstol för att vittna. Stödet består av att i anslutning till rättegången hjälpa berörd person att finna sig tillrätta i domstolen, att lugnande berätta om hur en rättegång går till och vad som kommer att hända i rättegångssalen. Kanske också att i förväg visa hur själva rättegångssalen ser ut etc. Vi utbildar alla vittnesstödjare gratis.

Som stödperson och vittnesstödjare jobbar man ideellt och får ingen formell lön för uppdraget men i stället otroligt mycket tacksamhet från alla de som drabbats av brott och därför får kontakt med oss. Man får verkligen känna att man gjort något gott och det är värt allt!

Specifika önskemål eller information: 
Vi kräver ingen formell utbildning, däremot att du har hjärta för människor som blivit utsatta, är en god lyssnare och har förmågan att samtala med människor. Alla uppgifter om personer som söker stöd kommer på mejl. Ett krav är därför att du har en dator och elementärt klarar av att hantera en sådan. Vi utbildar alla innan man får ta sig an uppgiften som stödperson eller vittnesstödjare.
Minimiåtagande: 
Man har inte formell jour för detta uppdrag utan uppgiften klaras av via ett schema som man får i god tid innan uppdragen kommer. Stödpersonens uppgift kan ta allt från ett kortare telefonsamtal till ett par tre lite längre sådana. Vi kan beskriva detta i direkt samtal med oss.
När och var genomförs uppdraget: 
Uppdraget som stödperson sker som regel genom telefonsamtal hemifrån men kan också ske på annan plats. Vittnesstödsuppdraget genomförs i domstolens foaje eller i anslutning till denna.
Tillgänglighet
Stödpersonsuppdraget genomförs hemifrån via telefon och vittnesstödsuppdraget i anslutning till domstolens foaje
Anmäl intresse

Anmäl intresse

Övriga uppgifter

Uppgifterna om kön och ålder är frivilliga och används bara av Volontärbyrån för statistik.