Växjö: Vill du vara stödperson eller vittnesstöd till brottsutsatta?

Brottsofferjouren, Växjö

Var?Växjö
När?Dag, Kväll/Natt
Hur?Kontinuerligt uppdrag
Varför?Kris- och samhällsberedskap, Mänskliga rättigheter, Upplysning och folkbildning
Vad?Information och kommunikation, Stöd, hjälp och rådgivning

Att bli utsatt för eller bevittna ett brott kan hända vem som helst, var som helst. Vill du engagera dig och vara en medmänniska i att stötta, informera och vägleda personer som har blivit utsatta för eller bevittnat ett brott?

Brottsofferjouren ​är en ideell organisation som ger brottsdrabbade, vittnen och anhöriga stöd och hjälp. Vår verksamhet bygger på ideella krafter som ger av sin tid och sitt engagemang. Därför behöver vi dig - du gör skillnad för den som är drabbad av brott eller ska vittna i domstol.

Du kan välja mellan att bli en stödperson som har kontakt med stödsökande, brottsdrabbade, vittnen och anhöriga eller att vara vittnesstöd i tingsrätten. Du måste inte ha erfarenhet av ideellt arbete, men du behöver ha en vilja att hjälpa andra, tid för uppdraget, ha lätt för att ta kontakt med nya människor och ha en positiv människosyn.

För att bli volontär börjar du med att gå en grundutbildning på 30 timmar och efter det gör du några praktiktillfällen innan du blir godkänd. Under utbildningens gång prövar vi din lämplighet som stödperson/vittnesstöd.

Varmt välkommen att skicka in din intresseanmälan!

Specifika önskemål eller information: 
Vi söker dig som är över 21 år och intresserad av brottsofferfrågor. Du är lugn, trygg, lyhörd och ansvarsfull. Du har social kompetens, kan arbeta självständigt och delar Brottsofferjourens värdegrund att vara Empatisk, Engagerad, Trovärdig och Ansvarskännande. Du får gärna tala andra språk. Vi ser gärna att våra volontärer har olika bakgrund och erfarenhet - det viktiga är att vara en bra medmänniska, ha tid för uppdraget, lätt för att ta kontakt med nya människor och ha en positiv människosyn.
Minimiåtagande: 
I ditt uppdrag som stödperson behöver du kunna avsätta c:a 8 timmar per månad. När det gäller uppdraget som vittnesstöd är du i allmänhet schemalagd tre för- eller eftermiddagar per månad. Vi ser gärna att du är volontär i minst ett år eftersom vi tror att man blir bättre på sitt uppdrag när man blivit erfaren.
Adress: 
Bäckgatan 14 D
352 31 Växjö
När och var genomförs uppdraget: 
Som stödperson jobbar du ifrån vårt kontor på Brottsofferjouren i Växjö och eventuellt delvis hemifrån. Som vittnesstöd genomför du ditt uppdrag på Tingsrätten i Växjö.
Anmäl intresse

Anmäl intresse