722 volontäruppdrag

Hjälp oss att hjälpa de oskyldiga barnen!

Bufff, Örebro

Var?Örebro
När?Dag, Helg, Kväll/Natt
Hur?Kontinuerligt uppdrag
Varför?Barn och ungdom​, Ekonomisk/social utsatthet, Social gemenskap
Vad?Evenemangsuppgifter, Kreativa uppdrag, Praktiska uppgifter

5000 Barn, bara i Örebro län, har en förälder eller nära anhörig som är frihetsberövad! Hjälp oss att hjälpa de oskyldiga barnen!

Bufff står för barn/ungdom/förälder/familjemedlem/i fängelse, häkte eller frivård. Vi är en ideell, partipolitisk och religiöst obunden, barnrättsorganisation som arbetar med att ge stöd till barn som har frihetsberövade familjemedlemmar. Organisationen startade år 2001 i Sverige och har idag 14 lokalkontor runt om i landet.

Barnkonventionen utgör det centrala i all den verksamhet som vi bedriver och vår kampanj med namnet ”Inte mitt brott, ändå mitt straff” ger en målande beskrivning av hur barnen många gånger upplevelser sin situation. Barnen lider i det tysta med saknad, oro, ångest och rädsla vilket ger mardrömmar som följd! Applicera sedan innebörden av ”tabu”, övriga familjemedlemmars reaktioner och den ekonomiska krisen som ofta uppstår som en följd av att en inkomst försvinner i familjen.

Våra barns behov varierar och vi är utifrån detta flexibla i vår verksamhet, men grunden utgör stödsamtal till både barn, vuxna och professionella samt olika barn- och familjeaktiviteter i våra lokaler i Rosta i Örebro. Utöver detta besöker vi häktet i Örebro, Kumla-, Hinseberg- samt Karlskoga anstalten. Marknadsföring är också en prioriterad del i vårt arbete.

Vår målgrupp är som sagt en mycket utsatt och sårbar grupp och vi kämpar varje dag för att ge det stöd som de är i behov av. Vi behöver att bli fler så behovet är stort. Vi söker nu volontärer som främst kan stötta upp i samband med familjeaktiviteter, marknadsföringstillfällen samt andra behov som vår verksamhet kan behöva hjälp med.

Specifika önskemål eller information: 
Vi söker Er, gärna pensionärer, som har tid, energi och som framförallt har en vilja till att stötta denna bortglömda målgrupp!
Minimiåtagande: 
Varierande
När och var genomförs uppdraget: 
Kommer överens tillsammans.
Organisation: 
Bufff, Örebro
Anmäl intresse

Anmäl intresse