623 volontäruppdrag
Bufff Värmlands logotyp

Bufff Värmland

Bufff Värmland är en ideell organisation vars verksamhet syftar till att stödja barn med en förälder eller familjemedlem som sitter eller har suttit i fängelse. Vårt arbete utgår från Barnkonventionen: att barnets bästa alltid skall stå i centrum. Vi arbetar med direkt och indirekt stöd till barnet och inkluderar hela familjen.