673 volontäruppdrag

Är du barnpsykolog/socionom/psykiatrier/terapeut och vill jobba med barns rättigheter och barnsäkerhet?

Child Rights Eurasia

Var?Stockholm / Distansuppdrag
När?Dag, Helg, Kväll/Natt
Hur?Kontinuerligt uppdrag
Varför?Barn och ungdom​, Hälsa, Internationellt arbete i Sverige
Vad?Administrativa uppgifter, Ledarskap och samordning, Stöd, hjälp och rådgivning

VAD VI SÖKER:

Child Rights in Eurasia söker efter en barnpsykolog som har intresse för institutionaliseringsfrågor samt barnsäkerhetsfrågor och barnperspektivet. Vi söker efter en person som kan komplettera det nuvarande teamet som arbetar ideellt med flertal barnrättsprojekt.

Personen vi söker ska vara intresserad av att på ett pedagogiskt sätt hjälpa ett barnhem att arbeta med familjeåterförening och ha kontinuerlig dialog om barns rätt att få komma till tals och rätten att växa upp i en familj istället för på en institution. Därtill ingår det att upprätta relevanta policies och se till att den får genomslag i flertal program. Du kommer att ha möjlighet att påverka inriktningen på ett nytt projekt genom vägleda en lokalt anställd psykolog i Pakistan som arbetar direkt med utsatta barn. Men det finns även möjlighet att upprätta relevant policies och samarbeten inom pågående program. Detta uppdrag kräver att du utgår från barnrättsperspektivet och vågar stå på dig samtidigt som du är ödmjuk och lyssnar på vår lokala partner.

De medel vi har fått in under året har gått till att starta Pakistans första avgiftsfria simundervisning för socioekonomiskt utsatta minoriteter i Pakistan samt anställa en psykolog, data- och engelskalärare för att säkra socioekonomiskt utsatta flickors framtid i Pakistan genom utbildning och säkerhet.

100 % av alla insamlade medel går direkt till våra program och projekt och vi som sitter i styrelsen samt de som engagerar sig gör det helt ideellt för att de vill bidra till att barn får sina mänskliga rättigheter tillgodosedda. Av den anledningen söker vi efter en person, som på samma sätt som oss andra engagerade brinner för att ge tillbaka till samhället.

Vi hoppas därför på att få höra från DIG!

OM OSS:

Child Rights in Eurasia är en barn- och kvinnorättsorganisation som funnits flera år men registrerades som ideell förening hos Skatteverket i juli 2019. Vår vision är att alla program och insatser vi gör ska vara ”För barn att vara barn”. Våra insatser och program riktar sig därför in på barn och unga vuxna upp till 25 år i Europa, Asien och Afrika.

Barnkonventionen säger att alla barn är lika värda och har grundläggande rättigheter. Vår organisation står bakom att vartenda barn har rätt att få sin röst hörd, gå i skolan, rätt till mat, utveckling, fritid och fysisk och psykisk hälsa. Som ung vuxen har du även rätt till arbete och bostad. Vi vet hur viktigt det är att hela Barnkonventionen respekteras av stater respektive civilsamhället som vi är en del av.​

Specifika önskemål eller information: 
Vi söker efter en eller person som genom sin kunskap eller erfarenhet inom barnpsykologi vill bidra till att barnperspektivet, barnsäkerheten och det psykologiska aspekterna i en barnrättsorganisation uppfyller de lagkrav och normer som finns inom dessa områden och att vårt utvecklingsarbete sker på korrekt sätt. Vi tror att du intresserad av psykologi och vill använda dina kunskaper i en liten organisation där du kommer få vara med att utveckla nuvarande program och se till att Barnkonventionen får genomslag på ett barnhem i Pakistan. Det finns möjlighet för dig att vara med och starta upp samt påverka vilka projekt vi arbetar med där. Det är en stor fördel om du vill utveckla programmen och tillsammans med nuvarande psykolog som är anställd i Pakistan. Den psykologen behöver ibland stöttning och se på barnrättsfrågor utifrån olika perspektiv. Huvudsakliga arbetsuppgifter: Coacha psykolog i Pakistan Kvalitetssäkra metoder och se till att relevant material finns tillgängligt Lämna in bidragsansökningar för att säkra fortsatt programverksamhet Utveckla det psykosociala programmet Skriva rapporter och dokumentera arbetet Följa upp och utvärdera programmet Krav på dig som kandidat: Kunna engelska Psykolog/socionom/terapeut eller liknande. Önskemål: Svenska Har erfarenhet av att arbete med barn på institution. Är insatt i Barnkonventionen och alternativa vårdsituationer. Har erfarenhet av att coacha/handleda psykologer/socionomer. Kunskap/erfarenhet om familjeterapi Kunskap/erfarenhet av SRHR frågor Meriter: Språkkunskaper i Urdu/hindi
Minimiåtagande: 
Minst 12 månader. 4- 5 h timmar per månad och någon extra timme var tredje månad vid projektutvärdering.
När och var genomförs uppdraget: 
Uppdraget kan utföras när det passar dig utifrån överenskommelse med organisationen. Det finns möjlighet att utföra uppdraget på distans.
Tillgänglighet
  • Allergihänsyn
  • Hörslinga
  • Ledarhund
  • Tillgänglig entré
  • Tillgänglig WC
Personer med funktionsvariationer är mycket välkomna att utföra detta uppdrag. Vi hjälper gärna till att anpassa uppdraget efter dina behov i den mån vi kan.
Organisation: 
Child Rights Eurasia
Anmäl intresse

Anmäl intresse

Övriga uppgifter

Uppgifterna om kön och ålder är frivilliga och används bara av Volontärbyrån för statistik.