498 volontäruppdrag
Children of Ssuubi - Swedens logotyp

Children of Ssuubi - Sweden

Children of Ssuubi är en ideell förening för barn som lever på gatan i Kampala, Uganda. I Sverige arbetar organisationen framförallt med fundraising för verksamheten i Uganda. I Uganda bedrivs uppsökande verksamhet, transitboende, utbildning och återintegreringsprogram.