743 volontäruppdrag

Vill du bidra till att förbättra levnadsvillkoren för barn i Uganda? Bli volontär hos oss.

Children of Ssuubi - Sweden

Var?Distansuppdrag
När?Dag, Helg, Kväll/Natt
Hur?Engångsuppdrag, Kontinuerligt uppdrag
Varför?Barn och ungdom​, Ekonomisk/social utsatthet, Internationellt arbete i Sverige
Vad?Insamling, Kreativa uppdrag

Att vara volontär i Children of Ssuubi innebär ett tydligt sätt för människor att ta ställning för solidaritet och medmänsklighet. Genom ditt engagemang förbättrar du levnadsvillkoren för barn som lever på gatan i Uganda.

Som volontär hos oss har du möjlighet att komma med egna idéer och initiativ. Vi strävar efter att öka informationen om gatubarnens situation och genom insamlingar, samarbetspartners och eldsjälar fortsätta detta arbete. Vi uppmuntrar både större och mindre projekt. Tycker du om att röra på dig kanske du vill anordna ett gruppträningspass där intäkterna går till gatubarn, eller du kanske kan engagera kollegor på ditt jobb, ge en donation istället för present, anordna en loppis, en konsert eller auktion. Vi välkomnar alla kreativa idéer. Kanske vill du göra något regelbundet eller endast enstaka gång, du väljer själv. Du bidrar med den tid du kan och det spelar ingen roll vart du bor.

Barnen är vår nästa generation av superhjältar, piloter, lärare, mekaniker och presidenter. De är vår nästa generations hopp.

Du behöver inte ha några särskilda förkunskaper. Grundläggande information om vår organisation får du vid introduktion på distans.

 • Som volontär har du rätt till:
 • Stöd från volontärsamordnaren
 • Att komma med egna idéer och initiativ
 • Att ge förslag på förbättringar
 • Att avböja ett uppdrag

Som volontär behöver du:

 • Följa de rutiner och åtagande som beskrivs i vår policy
 • Stämma av egna initiativ med volontärsamordnaren innan de påbörjas
 • Samla in medel till föreningen direkt till föreningens swishkonto med nummer 1234 417 234 (om inget annat överenskommet)
 • Inte ta emot pengar eller gåvor för eget bruk
 • Sträva efter och verka för hög kvalitet i utförandet av ditt uppdrag
 • Kunna legitimera dig under uppdraget
Specifika önskemål eller information: 
Ssuubi betyder ”hopp” på luganda. Tusentals barn lever på Kampalas gator och antalet ökar för var dag. Dessa barn har blivit övergivna, förskjutna från sina familjer, segregerade och socialt exkluderade av samhället. Men de har fortfarande mål, ambitioner och drömmar. Children of Ssuubi´s ambition är att stärka dessa barn, uppmuntra dem, stötta dem och framförallt visa att vi tror på dem. Vi fokuserar på uppsökande verksamhet, återanpassning och utbildningsprogram. Läs mer om vad vi gör på http://childrenofssuubi.com/ eller följ oss på Instagram och Facebook.
Minimiåtagande: 
Du bidrar med den tid du själv väljer. Både enstaka uppdrag eller återkommande sådana välkomnas.
När och var genomförs uppdraget: 
Du kommer ha regelbunden kontakt med vår samordnare inför genomförandet av en aktivitet och kontinuerlig stöttning i ditt uppdrag som volontär. Vi kommer tillsammans överens om de aktiviteter som genomförs.
Anmäl intresse

Anmäl intresse