605 volontäruppdrag

Frivilliga som vill stötta samhällets krisberedskap

Civilförsvarsförbundet, Sollentuna, FRG

Var?Sollentuna
När?Dag, Helg, Kväll/Natt
Hur?Kontinuerligt uppdrag
Varför?Kris- och samhällsberedskap, Mänskliga rättigheter, Upplysning och folkbildning
Vad?Ledarskap och samordning, Praktiska uppgifter, Utbildning

FRG står för Frivilliga Resursgruppen och består av frivilliga som kommunledningen kan kalla in när något extraordinärt hänt (dvs vid stora och små kriser) och de ordinarie resurserna inte räcker till. FRG kan t.ex. hjälpa till med evakueringar, information, administration, andra praktiska uppgifter och medmänskligt stöd till drabbade. Mellan skarpa uppdrag kan medlemmarna engagera sig i t.ex.rekrytering, administration, utbildning/fortbildning/övningsledning och annat som behövs för att driva och underhålla organisationen.

FRG bygger helt på frivillighet, ingen jour eller tjänstgöringsplikt ingår. Alla över 16 år kan gå med i FRG.

Specifika önskemål eller information: 
Alla som vill gå med i FRG erbjuds en kostnadsfri 36-timmars grundkurs och medlemmarna erbjuds därefter fortbildning i bl.a. ledarskap och kriskommunikation, även detta oftast kostnadsfritt. Specialistkompetens och språkkunskaper är meriterande, men inget krav. I grundutbildningen ingår bland annat krisberedskap, först hjälpen/akutsjukvård, brandkunskap, kunskap om krisreaktioner, kroppens grundbehov och hur människor reagerar vid olika bristtillstånd.
Minimiåtagande: 
Grundkurs på 36 timmar, därefter endast i mån av tid och möjlighet.
Adress: 
Norrvikenleden 10
191 49 Sollentuna
När och var genomförs uppdraget: 
Ny grundkurs 2020 är ännu inte planerad.
Anmäl intresse

Anmäl intresse

Övriga uppgifter

Uppgifterna är frivilliga och används bara av Volontärbyrån för statistik.