598 volontäruppdrag

Bli en Co-Grower!

Co-Grow

Var?Lund / Distansuppdrag
När?Dag, Helg
Hur?Engångsuppdrag, Kontinuerligt uppdrag
Varför?Hälsa, Miljö och natur, Social gemenskap
Vad?Evenemangsuppgifter, Övrigt

Co-Grow är en matrörelse för trädgårds- och markägare samt odlare som vill dela trädgård och mark i syfte att odla mer hållbart.

Vi söker fler som vill vare med och sprida ordet om Co-Grow och det fantastiska med trädgårdsdelning och att odla hållbart. Så här kan du ställa upp som volontär:

  • fyll i intresseanmälan om du är intresserad av att sprida mer kunskap om Co-Grow på festivaler, skördedagar eller andra event.
  • kontakta oss även via formuläret nedan om du vill veta mer om vår karttjänst, hur du kan kontakta andra Co-Grower för att till exempel dela trädgård eller om du vill använda vårat material!

Trädgårdsdelning leder till att nya gemenskaper uppstår, att yngre och äldre generationer möts och att tilliten ökar mellan människor. Dessutom är det hälsosamt att vara ute och greja i sin köksträdgård, och även att äta hemmaodlad mat gör gott för kroppen.

Specifika önskemål eller information: 
Som Co-Grower är det upp till den som delar sin trädgård och den som odlar att komma överens om villkoren. På vår hemsida finns förslag på kontrakt för att formalisera ert samarbete.
Minimiåtagande: 
Under odlingsäsong
När och var genomförs uppdraget: 
Att dela trädgård är ett ansvarsfullt åtagande som sträcker sig över minst en odlingssäsong. Omfattningen sker mellan de som delar trädgård. Vill du hjälpa oss genom att vara med och sprida information på festivaler, skördefester eller liknande görs det genom överenskommelse med oss i Co-Grow.
Organisation: 
Co-Grow
Anmäl intresse

Anmäl intresse

Övriga uppgifter

Uppgifterna är frivilliga och används bara av Volontärbyrån för statistik.