587 volontäruppdrag

Code Rebels - lär ut Java

Cool Minds

Var?Malmö
När?Dag, Kväll/Natt
Hur?Kontinuerligt uppdrag
Varför?Kvinnor, Sysselsättning och arbete, Upplysning och folkbildning
Vad?IT, Mentorskap

Code Rebels är en mötesplats för kvinnor, ickebinära och transpersoner där deltagaren får nya kunskaper inom programmering. I projektet ingår kursupplägg av både strukturerad och semistrukturerad karaktär, meet-ups och inspirationsevents. Huvudmålet med verksamheten är att få fler kvinnor, ickebinära och transpersoner att välja en karriär inom IT/tech-branschen.

Cool Minds kommer under hösten 2020 att genomföra en 6 veckor lång kvällskurs med fokus på Java-programmering. Totalt ingår 18 schemalagda timmar. Utöver det förväntas deltagaren lägga ner totalt 12 timmar på eget arbete. Utöver kursupplägget kommer vi även erbjuda kickoffs och inspirationsföreläsningar, som ligger utanför kursplanen. Vi söker nu frivilliga som vill hålla i kursen.

Resurser finns tillgängliga digitalt vilket ger deltagaren möjlighet att arbeta med givna uppgifter på egen hand. Kursen är öppen för icke-cismän över 18 år. Det finns 25 platser. Tanken är att kursen på 6 veckor ska vara en introduktionskurs där deltagaren får grundläggande förståelse för programmering.

Specifika önskemål eller information: 
Pedagoger som vill lära ut programmering under Code Rebels kurs behöver möta följande krav: - Yrkeserfarenhet och/eller utbildning inom programmering (Java) - Ha deltagit i ett introduktionsmöte där vi går igenom Cool Minds pedagogiska stil och bemötande - Tar del av kursupplägget och följer detta i utbildningen - Ha som utgångspunkt att hen kan delta under flera tillfällen
Minimiåtagande: 
Kursen är tisdagar kl 17-20 den 6/10-10/11.
När och var genomförs uppdraget: 
Kursen sker på Cool Minds i Folkets Park.
Tillgänglighet
  • Tillgänglig entré
  • Tillgänglig WC
Organisation: 
Cool Minds
Anmäl intresse

Anmäl intresse

Övriga uppgifter

Uppgifterna om kön och ålder är frivilliga och används bara av Volontärbyrån för statistik.