Styrelsemedlem med ansvar för cykelturer

Cykelfrämjandet, Uppsala

Var?Uppsala
När?Dag
Hur?Kontinuerligt uppdrag
Varför?Kultur, Miljö och natur, Social gemenskap
Vad?Förtroende-/styrelseuppdrag, Ledarskap och samordning, Praktiska uppgifter

Cykelfrämjandet söker nya styrelsemedlemmar för att förstärka vår organisation där uppgiften förutom medverkan i styrelsearbetet är:

Du som har intresse av att ordna cykelturer för att besöka mål i Uppsalas närhet, kanske för nyinflyttade eller för personer som nyligen lärt sig cykla eller för föreningen medlemmar.

I utbyte får du tillgång till ett nätverk av cykelintresserade personer i Uppsala samt lära känna trevliga cykelväger och besöksmål i kommunen och dessutom fysisk aktivitet och utevistelser.

Specifika önskemål eller information: 
Din bakgrund är ett aktivt cykelintresse där du får tillfälle att använda dina organisatoriska och sociala kompetenser.
Minimiåtagande: 
Uppgiften innebär att du deltar i styrelsemöten ca 1 gång/ månad samt tiden du avsätter för att utföra de uppgifter du ansvarar för.
När och var genomförs uppdraget: 
Turerna görs främst under den varma årstiden ibland i samarbete med andra föreningar.
Anmäl intresse

Anmäl intresse