Styrelsemedlem med intresse för cykelkurser

Cykelfrämjandet, Uppsala

Var?Uppsala
När?Dag, Kväll/Natt
Hur?Kontinuerligt uppdrag
Varför?Integration och asylsökande, Social gemenskap
Vad?Förtroende-/styrelseuppdrag, Ledarskap och samordning, Utbildning

Vi söker en styrelsemedlem för att förstärka vår organisation där uppgiften förutom medverkan i styrelsearbetet är: Du som känner för att engagera dig i föreningens omfattande cykelkursverksamhet för vuxna som vill lära sig cykla. Vi söker en person som vill hjälpa till att utveckla verksamheten.

Specifika önskemål eller information: 
Din bakgrund är ett aktivt cykelintresse där du får tillfälle att använda dina organisatoriska /pedagogiska och sociala kompetenser i en mångkulturell miljö.
Minimiåtagande: 
Uppgiften innebär att du deltar i styrelsemöten ca 1 gång / mån samt tiden du avsätter för att utföra de uppgifter du ansvarar för.
När och var genomförs uppdraget: 
Uppgiften genomförs i huvudsak under vår och höst
Anmäl intresse

Anmäl intresse