Styrelsemedlem med intresse för kommunikationsfrågor

Cykelfrämjandet, Uppsala

Var?Uppsala
När?Kväll/Natt
Hur?Kontinuerligt uppdrag
Varför?Miljö och natur, Politisk påverkan, Sport och hobby
Vad?Administrativa uppgifter, Information och kommunikation, IT

Nu söker vi en styrelsemedlem för att förstärka vår organisation där uppgiften förutom medverkan i styrelsearbetet är:

Du som har intresse av intern/extern kommunikation i föreningen, ordna olika aktioner/aktiviteter, jobba med cykelinfrastrukturfrågor mm.

Vilka uppgifter du väljer att jobba med görs upp i samråd med övriga styrelsen. I utbyte får du tillfälle att öka dina kunskaper om olika cykelfrågor i kommunen, kontakter med personer som jobbar med cykelfrågor i Uppsala men också på andra orter.

Specifika önskemål eller information: 
Din bakgrund är ett aktivt cykelintresse där du får tillfälle att utveckla dina kunskaper inom kommunikation, sociala medier, IT etc.
Minimiåtagande: 
Uppgiften innebär att du deltar i styrelsemöten ca 1 gång/ mån samt tiden du avsätter för att utföra de uppgifter du ansvarar för.
När och var genomförs uppdraget: 
Uppdraget genomförs löpande under året.
Anmäl intresse

Anmäl intresse