601 volontäruppdrag

Bli läxhjälpare hos Drivkraft Helsingborg!

Drivkraft, Helsingborg

Var?Helsingborg
När?Dag
Hur?Kontinuerligt uppdrag
Varför?Barn och ungdom​, Ekonomisk/social utsatthet, Social gemenskap
Vad?Läxläsning, Stöd, hjälp och rådgivning, Utbildning

Som läxhjälpare kommer du till en skola där vi håller i en läxhjälp och hjälper eleverna med sina läxor. På varje läxhjälpstillfälle finns det alltid en ansvarig från Drivkraft. Den ansvarige ser till att läxhjälpen är bemannad av läxhjälpare. Du hjälper eleverna med någon specifik läxa eller jobbar vidare i något ämne som eleverna behöver extra stöd i och du ställer upp så ofta du har möjlighet

Vi finns idag på Elinebergsskolan, Wieselgrenskolan, Högastensskolan och Dalhemsskolan, där vi en gång per vecka ca 1- 1,5 timme hjälper eleverna med deras läxor. Vi bemannar med frivilliga som förutom att hjälpa till är goda förebilder för eleverna. Vi strävar efter att bygga goda relationer och agera som bollplank. Våra läxhjälpare är inte lärare utan försöker i första hand komplettera det arbete som föräldrarna hemma förväntas göra.

Ofta har vi med oss fika för att fylla på energiförrådet och vi strävar efter att hela läxhjälpen förflyter i en god anda.

Specifika önskemål eller information: 
Ingen formell utbildning behövs utan engagemanget är det viktigaste. Dock är det många elever som har svårt med matematiken så det är alltid ett plus att kunna det. Det är också ett plus att kunna fler språk än svenska, t.ex arabiska. Vi utbildar kontinuerligt våra läxhjälpare för att alla ska ha största möjliga glädje och trygghet i möten med eleverna.
Minimiåtagande: 
Vi ser gärna att man ställer upp 1-1,5 h/veckan + transport till och från skolan. Kan man inte varje vecka så ställer man upp så ofta man har möjlighet.
När och var genomförs uppdraget: 
Läxhjälpen bedrivs efter skoltid på skolan, mån-tors oftast med start kl.14:30.
Tillgänglighet
  • Tillgänglig entré
  • Tillgänglig WC
Organisation: 
Drivkraft, Helsingborg
Anmäl intresse

Anmäl intresse

Övriga uppgifter

Uppgifterna om kön och ålder är frivilliga och används bara av Volontärbyrån för statistik.