768 volontäruppdrag

Information om personuppgiftsbehandling

Volontärbyrån behandlar personuppgifter i enlighet med gällande lagstiftning. När vi registrerar och behandlar dina personuppgifter har du rätt till information om hur vi gör detta

Så hanterar vi dina personuppgifter

I samband med att du anmäler dig till något av våra evenemang (exempelvis en utbildning eller ett seminarium) behöver du registrera vissa personuppgifter. Som deltagare i Volontärbyråns evenemang kommer dina personuppgifter att sparas och behandlas för vissa särskilda ändamål. De personuppgifter som vi behandlar om dig är exempelvis namn,telefon, e-postadress och IP-nummer. Ändamålet med att behandla dina personuppgifter är att administrera din anmälan.

Volontärbyrån kan också komma att behandla dina personuppgifter för användarenkäter, marknadsföring, statistik, forskning och förbättring av verksamheten. När du samtycker till behandling av dina personuppgifter godkänner du också att Volontärbyrån skickar användarinformation till dig. Du kan när som helst välja att inte längre få denna information genom av avregistrera dig från de utskick vi gör.

Volontärbyrån lagrar dina uppgifter så länge de behövs för de ändamål som de behandlats för. Vid all hantering av dina personuppgifter iakttar vi största försiktighet och respekt. Vi kommer inte att lämna vidare personuppgifter till tredje part som Volontärbyrån inte har en relation till. Dina personuppgifter kan komma att lämnas ut till utvalda företag och organisationer som Volontärbyrån samarbetar med för nödvändig behandling för Volontärbyråns räkning. Vi kan exempelvis använda din e-postadress för att kunna genomföra våra användarenkäter via företaget SurveyMonkey. Användning, utlämnande eller bevarande av personlig information kan också vara nödvändig för att tillmötesgå lag, förordning, juridisk process eller begäran från myndighet.

Dina rättigheter

Det är du själv som avgör om du vill lämna och registrera personuppgifter till oss. Du har rätt att få besked om vilka personuppgifter vi behandlar om dig. Du har också rätt att begära att vi rättar eventuella felaktigheter i dina personuppgifter. Under vissa förutsättningar har du också rätt att begära att personuppgiftsbehandlingen begränsas, att dina personuppgifter ändras eller raderas, att invända mot behandlingen och rätt till dataportabilitet av dina personuppgifter. En begäran om något av det nämnda kan skickas till i[email protected] Du har rätt att vända dig till Datainspektionen med eventuella klagomål om du är missnöjd med personuppgiftsbehandlingen. Volontärbyrån önskar dock att du i första hand vänder dig till oss för frågor kring vår personuppgiftsbehandling.

Kontakt

Volontärbyråns huvudman Forum –idéburna organisationer med social inriktning är personuppgiftsansvarig.
Adress: Hantverkargatan 3F, 112 21 Stockholm.
Organisationsnummer: 802018-0488


Kontaktperson Volontärbyrån: Vanja Höglund, [email protected], telefon: 0771 24 14 00. Genom att du lämnar samtycke till ovanstående bekräftar du att du mottagit och godkänt denna personuppgiftspolicy.