523 volontäruppdrag

En Frisk Generation

En Frisk Generations logotyp

Vi är en insamlingsstiftelse som erbjuder barnfamiljer kostnadsfria familjeaktiviteter under ett års tid. Vi finns i utvalda skolor i kommuner där resurserna kan vara begränsade. Alla aktiviteter genomförs tillsammans med lokala idrotts- och friluftsföreningar. Fysisk inaktivitet och ohälsosamma matvanor ökar risken för fysisk och psykiskt ohälsa. Vårt mål är att inspirera barnfamiljer till en aktiv livsstil genom att erbjuda dem kunskap och energi för att på egen hand fortsätta vara fysiskt aktiva och göra hälsosamma val. Vi vill även minska utanförskap och den stora hälsoklyftan. På våra aktiviteter är glädje och gemenskap i fokus, inte prestation och tävling. Målgruppen består av barn och deras föräldrar, men aktiviteterna är anpassade för barn 8 år. Kosten har också stor betydelse för hälsan, därför erbjuder vi alltid en måltid i samband med våra aktiviteter.