516 missions

Föreningen Framtidståget

Föreningen Framtidstågets logotyp

Föreningen Framtidståget bildades 1997. Vi är en idéburen och professionell verksamhet med människan i fokus. Vi bedriver psykosocialt arbete och vill bidra till samhällsnytta och vara en kreativ kraft inom behandling och förändringsarbete. Våra behandlingsprogram bygger på starkt forskningsstöd. Vi arbetar med metoder som kognitiv beteendeterapi, schematerapi och motiverande samtal och andra evidensbaserade behandlingsmetoder. Vi är en icke-vinstdrivande organisation, som anordnar projekt för ungdomar i många länder, samarbetar med NGOs och bidrar till utvecklingen av ungdomsarbete i Sverige, Medelhavsregionen, Östeuropa och Kaukasus.

Just nu finns inga aktuella uppdrag

Sök bland alla uppdrag