Hjälp barn och kvinnor med läxor och svenska.

Junction of Friends

Where?Malmö
When?Dag, Helg, Kväll/Natt
How?Kontinuerligt uppdrag
Why?Barn och ungdom​, Kvinnor, Sport och hobby
What?Läxläsning, Språkträning och översättning, Stöd, hjälp och rådgivning

Vi arbetar med förening för att hjälpa barnen med sina läxor efter skolan OCH för att hjälpa dem att förstå svenskt utbildningssystem.

Vårt andra mål är att hjälpa föräldrar, särskilt kvinnor att förstå och lära sig svenska för att få hjälpintegration i det svenska samhället på ett ordentligt sätt.

Mot bakgrund av ovannämnda mål har vänskapsförbundet Ideell Förening behov av frivilliga att komma och hjälpa barn i matematik, fysik, kemi, svenska och engelska. Volontärer behöver också för kvinnor att hjälpa dem på sitt svenska språk som nybörjare och vissa behöver hjälp i sina SFI-uppdrag och deras uthyrning med myndigheter.

We have an förening working to help children with their homework after school AND to help them understand Swedish education system.

Our 2nd goal is to help parents, especially women to understand and learn Swedish to get help integration in Swedish society in a proper way.

In the light of above mentioned goals junction of friends Ideell Förening needs volunteers to come and help children in Mathematics, Physics, Chemistry, Swedish and English. Volunteers also required for women to help them in their Swedish language as a beginner and some needs help in their SFI assignments and their arrend with authorities.

Specific requirements and information: 
Vi behöver volontär som kan undervisa matematik, fysik, kemi, svenska och engelska på nivå 7-8 i skolan. Kvinnliga volontärer som kan hjälpa kvinnor på svenska. We need Volunteer who can teach Mathematics, Physics, Chemistry, Swedish and English at level 7-8 grade of school. Female Volunteers who can help women in Swedish language.
Minimum time commitment: 
1 time per week Maximum 3 times per week. 1 gång per vecka Max 3 gånger per vecka.
Address: 
Norra Grängesbergsgatan 4
21444 Malmö
When and where will the volunteering take place: 
We need volunteers from today Norra Grängesbergsgatan 4 in Malmö. Vi behöver frivilliga från idag Norra Grängesbergsgatan 4 i Malmö.
Organisation: 
Junction of Friends
Send in your application

Register your interest