Mistral

Mistrals logotyp

Mistral är en ideell organisation med sitt säte i Stockholm. Mistral bidrar aktivt till debatten om sociala rättigheter i den Europeiska Unionen och förespråkar en bredare integrering av sociala rättigheter på europeisk nivå. Mistral tror på ett fördjupande av den sociala dimensionen mellan de 27 medlemsstaterna. För detta ändamål bidrar Mistral med analys och material om utvecklingen av EU:s socialpolitik.

Just nu finns inga aktuella uppdrag

Sök bland alla uppdrag