Översätta och tolka till dari eller persiska

Individuell Människohjälp - Lunds lokalförening

Where?Lund
When?Dag, Helg, Kväll/Natt
How?Engångsuppdrag
Why?Integration och asylsökande, Mänskliga rättigheter
What?Språkträning och översättning

När IM Lund kommunicerar med nyanlända familjer uppkommer ofta missförstånd när vi ska förklara på vilket sätt IM kan stötta familjerna. Vi söker därför personer som talar dari eller persiska förutom svenska och som kan översätta korta SMS- och emailtexter samt vid enstaka tillfällen medverka vid de inledande mötena med familjerna.

Specific requirements and information: 
Språkkunskaper i dari eller persiska och svenska
Minimum time commitment: 
Uppdragen kommer att vara sporadiska. Översättning kan behöva ske med relativt kort varsel medan tolkningsuppdragen har längre framförhållning.
When and where will the volunteering take place: 
Valfri plats vid översättning. Hemma hos nyanländ familj vid tolkning.
Send in your application

Register your interest