Vill du vara med och förbättra situationen för utsatta barn?

Rädda Barnen, Göteborg

Where?Göteborg
When?Kväll/Natt
How?Engångsuppdrag, Kontinuerligt uppdrag
Why?Barn och ungdom​
What?Läxläsning

På Bergsgårdsskolan i Hjällbo nådde i snitt 35 % av eleverna i åk 9 kunskapsmålen under vårterminen 2017 och 2018. Att inte ha möjlighet att söka en gymnasieutbildning påverkar både deras framtida yrkeskarriär men även deras psykiska hälsa. För det är inte lätt att drömma och känna hopp om framtiden när man inte klarar av att få betyg som räcker för att söka in på gymnasiet utan istället kommer ut till en arbetsmarknad som kräver en utbildning och/eller erfarenhet du inte har för att få ett arbete. Trots att många av skolans elever är ambitiösa får de inte det stöd de behöver för att klara skolan och ber därför om hjälp med läxor.

Rädda Barnen i Göteborg kommer därför att starta upp läxhjälp under måndagar kl:16-18. Till den behöver vi ideella som kan stötta eleverna i de teoretiska ämnena och framför allt i matematik.

Om du vill veta mer är du välkommen till vår informationsträff som hålls onsdagen den 23 januari kl: 18-20 på Rädda Barnens Regionkontor på Lilla Bommen 4B.

Anmälan görs via formuläret nedan.

Specific requirements and information: 
Kunskap i grundskolematematik.
Minimum time commitment: 
Enstaka tillfällen.
When and where will the volunteering take place: 
Måndagar kl: 16-18 under skolterminerna.
Send in your application

Register your interest