Vill du stötta brottsutsatta, vittnen och anhöriga på Lunds Tingsrätt? - Då är detta uppdrag något för dig!

Brottsofferjouren, Mellersta Skåne

Where?Lund
When?Dag
How?Kontinuerligt uppdrag
Why?Ekonomisk/social utsatthet
What?Information och kommunikation, Juridik, Stöd, hjälp och rådgivning

Vi är en ideell förening som drivs av dess medlemmar och två anställda samordnare. Vi söker nu fler som vill engagera sig i vår förening och ge stöd till brottsutsatta.Vill du ge av din tid för att hjälpa andra som i behov av stöd och information? Du är vittnesstödsuppdraget något för dig!

Uppgifter för vittnesstöd är att till brottsoffer, målsägande och anhöriga:

  • ge stöd och information inför, under och efter rättegång
  • förklara rättsprocessen, avdramatisera förloppet och vara sällskap
  • vid behov hänvisa till social, juridisk, psykologisk, medicinsk expertis och/eller andra stödinsatser inom Brottsofferjouren

Vittnesstöden utför sina uppgifter på Lunds Tingsrätt.

Som vittnesstöd vill vi att:

  • du är 20 år eller äldre.
  • du delar vår värdegrund av alla människor lika värde.
  • du deltar i stödpersonsträffar på kvällstid samt Brottsofferjourens gemensamma träffar.
  • du deltar i fortutbildningarna som kansliet rekommenderar.
  • du avger tystnadslöfte (obligatoriskt undertecknande).
  • du har en positiv människosyn, god självkännedom, personlig mognad, vara psykiskt stabil och ha stor förmåga till empati samt vara en god lyssnare.

Brottsofferjouren Mellersta Skåne ersätter resekostnader (tåg, buss, bilersättning och parkeringsavgift) i samband med uppdrag.

Skicka in en intresseanmälan eller gå in på www.mskane.boj.se för mer information!

Specific requirements and information: 
Grundutbildningen omfattar ca 30 timmars studietid och upp till 8 timmars praktiktid. Medlemskapet är 150 kr/år (betalas före utbildningen). Som blivande stödperson eller har du ett kollektivt försäkringsskydd (gruppolycksfallsförsäkring) genom Brottsofferjourernas Riksförbund. Efter intervjun och innan utbildningen påbörjas vill vi få ett utdrag från polisens belastningsregister som du beställer och lämnar in till oss i ett oöppnat kuvert.
Minimum time commitment: 
Två halvdagar / månad + gemensamma stödträffar
Address: 
Byggmästaregatan 5
Lund
When and where will the volunteering take place: 
Vittnesstöden finns på plats halva dagar, mellan 8.30-12.30 och 12.30-16.30, på Lunds Tingsrätt och bokar in sig via intranätet på Brottsofferjouren Mellersta Skånes hemsida.
Send in your application

Register your interest