Kontrollanter Bra Miljöval, Livsmedelsbutik

Naturskyddsföreningen, Göteborg

Where?Göteborg
When?Dag, Helg, Kväll/Natt
How?Distansuppdrag, Engångsuppdrag, Kontinuerligt uppdrag
Why?Hälsa, Miljö och natur
What?Administrativa uppgifter, Besöksverksamhet, Information och kommunikation

Vi på Naturskyddsföreningen behöver frivilliga kontrollanter för att kontrollera våra Bra Miljöval märkta livsmedelsbutiker runt om i landet. Vi ser gärna att du är medlem hos oss på Naturskyddsföreningen, men det är inget krav. Uppdraget går ut på att kontrollera att Bra Miljöval märkta butiker följer de kriterier vi har. Nya kontroller behöver göras under våren 2019.
Du får med ett kontrollformulär för kontrollen, som du därefter skickar till Naturskyddsföreningens handläggare för bedömning.

I butiker märkta med Bra Miljöval finns det ett brett utbud av ekologiska och miljömärkta produkter. Butiken källsorterar sitt avfall och har genomfört energieffektiviserande åtgärder.
Med hjälp av er kontrollanter kan vi minska dagligvaruhandelns påverkan på miljö, natur och hälsa, fasa ut miljöskadliga kemikalier, dels genom butikens sortiment och dels genom att endast miljömärkta städkemikalier används i butiken och förenkla för konsumenten att göra hållbara val i butiken.

Idag har vi livsmedelsbutiker som är märkta med Bra Miljöval mellan Kalix och Trelleborg. Du som kontrollant kan välja att kontrollera en eller flera butiker. Hör gärna av dig till oss om du är intresserad, så ser vi vad för platser du kan besöka.
Kom ihåg att det är ett roligt och spännande uppdrag, samtidigt som du gör stor nytta för framtidens hälsa och miljö!

Specific requirements and information: 
Ingen erfarenhet krävs. Vi kommer att hålla en kortare telefonintervju med de som är intresserade av uppdraget. Du kommer också att få mer information vid detta tillfälle.
Minimum time commitment: 
2-3 timmar
Address: 
Första långgatan 28B
41327 Göteborg
When and where will the volunteering take place: 
Våren 2019, i hela Sverige
Send in your application

Register your interest