Vice ordförande Amnesty Göteborgs distriktstyrelse

Amnesty International, Göteborgsdistriktet

Where?Göteborg
When?Kväll/Natt
How?Kontinuerligt uppdrag
Why?Mänskliga rättigheter, Social gemenskap, Upplysning och folkbildning
What?Förtroende-/styrelseuppdrag, Information och kommunikation, Ledarskap och samordning

Göteborgsdistriktet består av alla Amnestymedlemmar i Göteborgsområdet och leds av Göteborgsdistriktets styrelse. Styrelsens arbete handlar om att mobilisera aktivism i Göteborg, utforma rekryteringsstrategier och skapa sammanhållning bland amnestygrupperna. Inför årsmötet 2019 (13 mars) söker styrelsen nya kandidater, och vice ordförande är en av dem.

Vice ordförande stödjer ordförande i hens arbete och tar över ordförandeposten när ordförande har fått förhinder och inte kan närvara. Det är viktigt att vice ordförande därför har kunskap om vad ordförandes roll och uppgifter är i föreningen. Vice ordförande och ordförande har kontinuerlig kontakt mellan möten, vice ordförande förväntas därför vara förhållandevis tillgänglig för telefonsamtal, och att vara på plats i Göteborg är att föredra. Att ha tidigare erfarenhet av Amnesty är inget krav, men det är fördelaktigt. Styrelsen söker någon som är intresserad av att reflektera kring aktivism, kring mänskliga rättigheter och kring föreningsstruktur. Att vara medlem i Amnesty är ett krav.

Är du intresserad av att söka, eller vill du veta mer om vad det innebär att sitta i styrelsen? Kontakta valberedningen genom att mejla Johanna.azar@gmail.com!

Specific requirements and information: 
Inga specifika önskemål.
Minimum time commitment: 
1-2 h/månad
Address: 
Chalmers Tvärgata 8
412 58 Göteborg
When and where will the volunteering take place: 
Vi har möte (ca 2 h) var tredje vecka på kontoret i Göteborg.
Send in your application

Register your interest