Sekreterare i Amnestys distriktstyrelse i Göteborg

Amnesty International, Göteborgsdistriktet

Where?Göteborg
When?Kväll/Natt
How?Kontinuerligt uppdrag
Why?Mänskliga rättigheter, Social gemenskap
What?Administrativa uppgifter, Opinionsbildning/aktivism

Göteborgsdistriktet består av alla Amnestymedlemmar i Göteborgsområdet och leds av Göteborgsdistriktets styrelse. Styrelsens arbete handlar om att mobilisera aktivism i Göteborg, utforma rekryteringsstrategier och skapa sammanhållning bland amnestygrupperna. Inför årsmötet 2019 (13 mars) söker styrelsen nya kandidater, och sekreterare är en av dem.

Sekreteraren har ansvar för att protokollföra styrelsens möten och arkivera protokollen på lämpligt sätt. Sekreteraren har kontakt med ordförande och/eller vice ordförande inför styrelsemöten för att sätta ihop dagordning. Styrelsen ser gärna att sekreteraren har viss erfarenhet av föreningsarbete, eller annan erfarenhet av mötesstruktur, men det är inget krav. Att ha tidigare erfarenhet inom Amnesty är inte heller ett krav. Styrelsen söker någon som är intresserad av mänskliga rättigheter, aktivism och föreningsarbete. Att vara medlem i Amnesty är ett krav.

Om du är intresserad av att söka posten, eller om du vill veta mer om vad det innebär att sitta i styrelsen, mejla valberedningen på Johanna.azar@gmail.com

Specific requirements and information: 
Inga specfika önskemål.
Minimum time commitment: 
2-3 h/månaden
Address: 
Chalmers Tvärgata 8
412 58 Göteborg
When and where will the volunteering take place: 
Vi träffas var tredje vecka (ca 2 h) på kontoret i Göteborg
Send in your application

Register your interest