Ledamot med gruppansvar i Amnestys distriktstyrelse i Göteborg

Amnesty International, Göteborgsdistriktet

Where?Göteborg
When?Kväll/Natt
How?Kontinuerligt uppdrag
Why?Mänskliga rättigheter, Social gemenskap
What?Administrativa uppgifter, Förtroende-/styrelseuppdrag, Ledarskap och samordning

Göteborgsdistriktet består av alla Amnestymedlemmar i Göteborgsområdet och leds av Göteborgsdistriktets styrelse. Styrelsens arbete handlar om att mobilisera aktivism i Göteborg,utforma rekryteringsstrategier och skapa sammanhållning bland amnestygrupperna. Inför årsmötet 2019 (13 mars) söker styrelsen nya kandidater, och ​sekreterare är en av dem.

Ett av styrelsens ansvarsområden är att ha en överblick över de grupper som finns i distriktet. Något som lätt faller mellan stolarna är dock att uppdatera de dokument med kontaktuppgifter styrelsen har till grupper. Styrelsen ser därför att det finns ett behov av att en specifik person har denna uppgift. Som styrelseledamot förväntas du vara driven och engagerad i arbetet mellan och i samband med våra möten. Som ledamot med specifikt gruppansvar har du övergripande koll över grupperna i distriktet samt att vi har rätt kontaktuppgifter till gruppsekreterare. Den gruppansvariga ledamoten förväntas uppdatera styrelsens dokument med kontaktuppgifter till grupperna, samt uppdatera styrelsen på styrelsemöten om eventuella ändringar. Gruppansvarig kommer därmed ha kontinuerlig kontakt med kontoret, då kontoret får uppgifter om nya gruppsekreterare. Gruppansvarig samarbetar nära med aktivistansvariga. Styrelsen söker någon som är intresserad av mänskliga rättigheter, aktivism, föreningsarbete och har en fallenhet för samordning av kontakter. Att vara medlem i Amnesty är ett krav.

Om du är intresserad av att söka posten, eller om du vill veta mer om vad det innebär att sitta i styrelsen, mejla valberedningen på Johanna.azar@gmail.com

Specific requirements and information: 
Inga specifika önskemål.
Minimum time commitment: 
1-2 h/månad
Address: 
Chalmers Tvärgata 8
412 58 Göteborg
When and where will the volunteering take place: 
Vi har möte var tredje vecka (ca 2 h) på kontoret i Göteborg.
Send in your application

Register your interest