Ledamot med aktivistansvar i Amnestys göteborgsdistrikt

Amnesty International, Göteborgsdistriktet

Where?Göteborg
When?Kväll/Natt
How?Kontinuerligt uppdrag
Why?Mänskliga rättigheter, Social gemenskap
What?Förtroende-/styrelseuppdrag, Ledarskap och samordning, Opinionsbildning/aktivism

Göteborgsdistriktet består av alla Amnestymedlemmar i Göteborgsområdet och leds av Göteborgsdistriktets styrelse. Styrelsens arbete handlar om att mobilisera aktivism i Göteborg,utforma rekryteringsstrategier och skapa sammanhållning bland Amnestygrupperna. Inför årsmötet 2019 (13 mars) söker styrelsen nya kandidater, och sekreterare är en av dem.

Ett annat av styrelsens ansvarsområden är att arbeta med rekrytering av nya aktivister och att bistå med hjälp vid uppstart av nya grupper. Ansvar för aktivism och rekrytering av nya aktivister är därför uppgifter som hela styrelsen har. Styrelsen har dock sett att vissa av uppgifterna inom aktivistsamordningen är väldigt konkreta och behöver skötas kontinuerligt. Som aktivistansvariga ansvarar ni för “bli aktiv i Göteborg”-mejlen, har ansvar över kontakt med nya som vill bli aktiva i Amnesty i Göteborg, och att anordna minst ett möte i månaden med nya aktivister. De om är aktivistansvariga samarbetar nära med gruppansvarige. Tidigare erfarenhet av Amnesty är inget krav, men det är fördelaktigt. Att vara medlem i Amnesty är ett krav.

Om du är intresserad av att söka posten, eller om du vill veta mer om vad det innebär att sitta i styrelsen, mejla valberedningen på Johanna.azar@gmail.com

Specific requirements and information: 
Inga specifika önskemål.
Minimum time commitment: 
1-2 h/månad
Address: 
Chalmers Tvärgata 8
412 58 Göteborg
When and where will the volunteering take place: 
Vi har möte var tredje vecka (ca 2 h) på kontoret i Göteborg.
Send in your application

Register your interest