Vill du hjälpa människor som mår dåligt? Nu söker vi fler volontärer till Självskadechatten!

SHEDO

Where?Göteborg
When?Dag, Helg, Kväll/Natt
How?Distansuppdrag, Kontinuerligt uppdrag
Why?Barn och ungdom​, Hälsa, Social gemenskap
What?Stöd, hjälp och rådgivning, Telefon-/chattjour

Vi söker nu personer som har hjärtat på rätt ställe och som vill hjälpa människor som mår dåligt. SHEDO är en ideell förening som arbetar med självskadebeteende och ätstörningar. Vi bedriver stöd, bidrar med kunskap och har flera samarbeten med viktiga aktörer i samhället.

I december 2017 lanserade vi Självskadechatten, den första stödchatt i Sverige med specifik inriktning på självskadebeteende. Då SHEDO även arbetar med ätstörningar samt samsjukligheten självskadebeteende/ätstörningar riktar sig chatten också till denna målgrupp. Såväl drabbade, närstående som professionella är välkomna att höra av sig.

Självskadechatten har varit en succé sedan uppstarten. Behovet att få prata om sina känslor, tankar och funderingar är stort och antal stödsökande är många. Vi kommer under våren 2019 att utbilda fler volontärer, förlänga chattens öppettider och vill gärna ha med dig!

Ditt uppdrag är att på ett medmänskligt plan besvara stödsökande och närstående som hör av sig till Självskadechatten med tankar eller frågor om självskadebeteende och/eller ätstörningar. Självklart kan även den stödsökande ha tankar eller befinna sig i situationer som rör andra delar av livet.

Specific requirements and information: 
Det viktigaste är att du har hjärtat på rätt ställe och vill hjälpa människor. Egen erfarenhet av självskadebeteende och/eller ätstörningar är en stor merit. Erfarenhet kan antingen vara utifrån tidigare egen problematik eller som närstående. Vi ser gärna också att du har goda kunskaper i språk och kommunikation. Som chattvolontär kommer du få utbildning. Utbildningen består av en förberedande fas som du gör hemma samt en fysisk träff i Göteborg den 14/4 2019. Observera att utbildningen är obligatorisk för att du ska kunna vara chattvolontär hos oss. Du kommer kontinuerligt få skriftlig handledning samt erbjudas grupphandledning 1-2 gånger/termin. Individuell handledning finns att tillgå om eller när behov finns. OBS: Vid tidigare egen erfarenhet av självskadebeteende/ätstörningar är det viktigt att du mår bra och ser dig själv som frisk innan du åtar dig detta uppdrag. Minimiålder för uppdraget är 18 år.
Minimum time commitment: 
Som volontär i Självskadechatten kommer du lägga cirka 2 h varannan vecka på att chatta. Utöver detta tillkommer förberedelser, utbildning och handledning.
When and where will the volunteering take place: 
Obligatorisk utbildning sker i Göteborg. Uppdraget genomförs annars på valfri plats där du har tillgång till dator och internet samt kan sitta ostört.
Organisation: 
SHEDO
Send in your application

Register your interest