SHEDO

SHEDOs logotyp

SHEDO är en ideell förening vars syfte är att sprida kunskap om självskadebeteende och ätstörningar, ge stöd åt drabbade och närstående samt att arbeta för en bättre vård för dessa grupper. SHEDO är en religiöst och partipolitiskt obunden organisation som drivs ur ett salutogent perspektiv.

Just nu finns inga aktuella uppdrag

Sök bland alla uppdrag