West Pride

West Prides logotyp

West Pride är en gratis kulturfestival som skapar trygga mötesplatser för hbtq-personer och som lyfter upp normkritik och hbtq-personers livssituation genom konst och kultur.

Festivalen riktar sig i första hand till hbtq-­personer i Göteborg och Västra Götalandsregionen, men även till en bredare allmänhet nationellt och internationellt. 

Vårt syfte är att synliggöra en mångfald av uttryck genom att samordna och arrangera konst och kultur. Vi skapar mötesplatser och arenor för kunskapsfördjupning, samtal, reflektion, attitydförändring och samhällspåverkan. Vi vill uppmuntra till ett öppet samhällsklimat som motverkar fördomar och diskriminering på grund av sexuell läggning, könsidentitet och/eller -­uttryck.

Just nu finns inga aktuella uppdrag

Sök bland alla uppdrag