Engagemang för att bryta ensamhet bland äldre

Filmer

Den ofrivilliga ensamheten bland äldre är en samhällsutmaning som vi vill hjälpa till att motverka genom ideellt engagemang. För att öka engagemanget för ensamma äldre och motverka ensamhet ingår Volontärbyrån i ett IOP -idéburet offentligt partnerskap, med äldreförvaltningen i Stockholms stad.

Läs mer på vår nya informationssida som enbart handlar om ideellt engagemang för att minska ofrivillig ensamhet bland äldre. 

Genom att främja en utveckling där fler stockholmare vill engagera sig för äldre, samt stötta ideella föreningar som arbetar med äldre kring hur de kan rekrytera fler volontärer till sina verksamheter vill Volontärbyrån och Stockholms stad minska ofrivillig ensamhet och psykisk ohälsa bland äldre.
Det gör vi genom att samverka med olika organisationer runt om i staden, arrangera utbildningar samt samordna nätverksgrupper. Vill du engagera dig för äldre i Stockholm? Sök bland uppdragen här

Aktuella aktiviteter inom IOP:t

Nätverk

Volontärbyrån arrangerar nätverksträffar en gång i månaden för organisationer som arbetar för eller med äldre inom Stockholms stad. Nätverket är ett erfarenhets- och kunskapsutbyte mellan organisationer och Volontärbyrån ger råd, stöttning och tips kring volontärsamordning och rekrytering.
Nätverket bidrar till nya kontakter mellan organisationer, nya samarbeten och synergieffekt är märkbar.
Vi är mycket glada över denna bredd av organisationer.  Tillsammans gör vi skillnad för Stockholms äldre.
Vill du delta i nätverket? Mejla Susanne

Är du 65+ och känner dig nyfiken på att engagera dig ideellt?

Har du lite tid över och känner att du vill göra skillnad, bidra med din livserfarenhet, få nya erfarenheter och träffa nya bekanta?
På Volontärbyrån hittar du hundratals uppdrag från ideella organisationer som söker fler till sina verksamheter. Till exempel kan du hjälpa skolungdomar med läxor, vara mentor, stötta upp på en stödjour, sitta i en styrelse, hjälpa andra seniorer stärka sin digitala kunskap eller hjälpa till på ett event och mycket mer.
Mejla Susanne så lotsas du till engagemang på bästa sätt.

Samarbeten med organisationer

Volontärbyrån har inom IOP:t inlett flera samarbeten tillsammans med olika organisationer i syfte att bryta ensamhet och social isolering bland äldre. Här kan du läsa om några av dem.
  • Digital utbildning för äldre
    PRO Högalid,  Viljan Södermalms Frivilligcentral och Volontärbyrån samarbetar för att inkludera fler äldre i den digitala utveckling som sker. Syftet är att förebygga ofrivillig ensamhet och social isolering genom att ge äldre medborgare i stadsdelen Södermalm i Stockholms stad möjlighet att delta i en kostnadsfri digital utbildning för att motverka ett digitalt utanförskap. Genom att erbjuda äldre att öka sin digitala kompetens samt efter deltagande få möjligheten att delta i ett befintligt digitalt nätverk inom Södermalms frivilligcentral kan hälsa och livskvalitet för äldre medborgare i stadsdelen Södermalm i Stockholms stad förbättras.
  • Vänringen - ring så pratar vi
    Tillsammans med Hela Människan i Stockholm har vi projektet Vänringen - ring så pratar vi, som syftar till att äldre ska ha möjlighet att samtala med någon volontär varje vecka, för att minska social isolering i hemmet. Volontärbyrån hjälper Hela Människan med utbildning för volontärsamordning och med rekryteringen av nya volontärer via vår sajt. 

Tips om intressant läsning:

Har du frågor om IOP?
Arbetar du med målgruppen äldre inom Stockholms stad och vill samverka eller om du har några frågor är du varmt välkommen att höra av dig till ansvarig projektledare Susanne Nielsen via mejl eller på telefon 0734-22 74 32