Röda Korset, Malmökretsen — Malmö

Stötta personer i utanförskap - Gå med i Take Away Soppkök

Beskrivning

Du behövs! Frivilligt engagemang utgör själva grunden för Röda Korsets arbete. 

I verksamheten Take Away Soppkök hjälper Röda Korset Malmökretsen personer som lever i utsatthet och hemlöshet i Malmö med mat, samtal och stöd. Vi är en uppsökande verksamhet som promenerar i staden där vi vet att många i målgruppen uppehåller sig. Tillsammans hjälps vi åt att skapa ett humant Malmö för alla, speciellt de som lever i socialt utsatthet. 

Just söker vi volontärer som vill engagera sig i verksamheten. 

Gruppen träffas på fredagar kl. 11.00-15.00.

Uppdragsbeskrivning 
Som volontär är du med och gör skillnad. Du kommer att ingå i en grupp volontärer som, med hjälp av lådcyklar, delar ut bröd, kaffe och andra artiklar till personer som är i behov. Uppdraget sker utomhus och du kommer möta människor från olika bakgrunder.

Du förväntas: 

 • Delta i verksamheten två gånger i månaden.
 • Delta i en introduktion och webbkurser. Du erbjuds även fortbildning för uppdraget. 
 • Delta i frivilligträffarna som planeras i verksamheten ett par gånger per termin.
 • Utifrån ditt uppdrag ingå i Svenska Röda Korsets krisberedskap och vara beredd att öka ditt engagemang vid kris. 

Omfattning 
Du bör kunna engagera dig två gånger i månaden under terminerna men kommer tillsammans med övriga volontärer överens om en omfattning som passar både dig och verksamheten.

Frivilligprofil
Vi förutsätter att du delar Svenska Röda Korsets människosyn och humanitära värderingar. Röda Korsets grundprinciper är vägledande i allt frivilligarbete och inom ramen för uppdraget skriver du under ett tystnadslöfte och genomgår de obligatoriska utbildningarna/ introduktioner som krävs för uppdraget.  

För att kunna utföra uppdraget behöver du:  
 • Vara minst 18 år.  
 • Vara positiv, trygg och ärlig. 
 • Vana av att möta människor med olika bakgrund och ha lätt för att samarbeta med andra. 
 • Vara lyhörd och uppmärksam på dina medmänniskors behov och reaktioner. 
 • Vara flexibel men också kunna sätta gränser.

Svenska Röda Korset
Röda Korset är världens främsta katastroforganisation och vi finns på plats före, under och efter en katastrof. Oavsett om det är en naturkatastrof, konflikt eller annan kris. Vi ska förhindra och lindra mänskligt lidande var och när det förekommer, skydda liv och hälsa och säkerställa respekt för varje människas värde, särskilt under tider av väpnad konflikt och andra nödsituationer. 

Vi har sju grundprinciper: 
Humanitet – Opartiskhet – Neutralitet – Självständighet – Frivillighet – Enhet – Universalitet   

Minsta åtagande

Två fredagar i månaden

När och var sker uppdraget

Uppdraget utförs på Fredagar kl. 11-15 och vi utgår från vår mötesplats på Norra Parkgatan 17.

Tillgänglighet

Inom Svenska Röda Korset ser vi mångfald som en stor tillgång i arbetet. Människor med olika bakgrund, etnicitet, könsidentitet, ålder och funktionsvariation breddar vår kompetens och förmåga att utföra vårt uppdrag.

Ändamål

Uppgifter

Åtagande

 • När

  Dag

 • Typ av uppdrag

  Kontinuerligt uppdrag