522 volontäruppdrag

Vill du inspirera människor från hela världen i sin svenska språkutveckling?

Eos Cares

Var?Lund
När?Dag, Helg
Hur?Kontinuerligt uppdrag
Varför?Integration och asylsökande, Social gemenskap, Upplysning och folkbildning
Vad?Information och kommunikation, Ledarskap och samordning, Språkträning och översättning

Eos Cares är basketklubben IK Eos sociala hållbarhetsprogram, som med över 2 000 deltagare om året är ett av de största inom svensk idrottsrörelse. Eos Cares aktiviteter drivs för närvarande genom följande program:

- Eos Language Café. 2 gånger i veckan hålls välbesökta språkcaféer med konversationer på flera språk och för alla nivåer.

- Language Tandem Program. Ett språkutbytesprogram för konversationsträning, som fungerar som flexibla mini-språkcaféer.

- Welcome to Lund. Nätverks- och mentorskapsträffar med inriktning på Lunds International Community, hålls på engelska.

- Cook- & Bake-along. Baknings- och matlagningsgrupp som bl a försörjer språkcaféer och andra aktiviteter med refreshments.

- Local Discoveries. Utflykter till naturområden omkring Lund, för att visa upp alla de magiska platser som döljer sig bortom horisonten.

Eos Cares medverkar även aktivt i externa samarbeten:

- Prisma. Ett program som drivs tillsammans med Lunds kommun och Rädda Barnen, i syfte att involvera bl a nyanlända i meningsfulla fritidsaktiviteter.

- Hemmaplan. Skånes Basketbollförbunds program för etablering av idrottsföreningar i socioekonomiskt utsatta områden. I Lund riktas arbetet mot den nya föreningen HSIF Klostergården.

- Food Saving Lund. Ett nätverk som samlar in mat som annars skulle hamna i soptunnor.

Verksamheten leds av Eos Cares Management Team, en grupp av 5-10 praktikanter och volontärer med olika bakgrund. Teamets huvudsakliga arbete utförs inom s.k. ”Development Teams”, för var och ett av programmen enl ovan samt till ett Communications Team med ansvar för online-plattform och sociala medier. Utöver teamet finns ett 30-tal aktiva volontärer som bidrar i olika aktiviteter.

Med den här annonsen söker vi svensktalande personer som vill vara med och bygga upp verksamheten inom Eos Language Café och Language Tandem Program. Du kommer här att leda konversationer med människor från hela världen, och genom detta inspirera dem till att utvecklas i sin språkträning. Du kommer även att kunna bidra till utveckling av metodik och coaching av våra övriga volontärer. Möjlighet finns även att inom ramen för vårt Prisma-arbete hjälpa nyanlända med allmänna frågor kring etablering och samhällsadministration, samt att vara med och bidra inom våra övriga program.

Specifika önskemål eller information: 
Som medlem i Eos Cares Management Team kommer du snabbt att bli insatt i hur verksamheten och de olika programmen fungerar. Inga särskilda erfarenheter eller förkunskaper krävs - bara att prata svenska i kombination med intresse av att träffa och inspirera människor.
Minimiåtagande: 
Uppdraget omfattar som minimum 12 timmar per vecka. Det kan starta när som helst och bör pågå så länge deltagaren önskar, dock bör minst 10 veckor vara ett nedre riktmärke. Är detta för omfattande? Läs om mindre och mer avgränsade volontäruppdrag på www.eoscares.se/join.
När och var genomförs uppdraget: 
Verksamheten sker i Lund och utgår från Eoshallen, Arkivgatan 32 i Lund.
Organisation: 
Eos Cares
Anmäl intresse

Anmäl intresse

Övriga uppgifter

Uppgifterna om kön och ålder är frivilliga och används bara av Volontärbyrån för statistik.