503 volontäruppdrag
Erikshjälpen second hand, Jönköpings logotyp

Erikshjälpen second hand, Jönköping

Erikshjälpen är en barnrättsorganisation som arbetar för att barn som lever i fattigdom och utsatthet ska få ett bättre liv, både nu och i framtiden. Erikshjälpen arbetar i 17 länder, inklusive Sverige, för barns rätt till utbildning, hälsa samt trygghet och skydd. Arbetet sker utifrån barnkonventionen,
tillsammans med lokala partnerorganisationer. I Sverige gör Erikshjälpen även insatser för barns rätt till meningsfull fritid samt driver folkbildning och opinion för att främja barns rättigheter. Inom Erikshjälpen finns Sveriges ledande second hand-verksamhet med ett 60-tal butiker och ett växande
nätverk av samarbetspartners. Överskottet från butikerna används för sociala och humanitära
insatser.