500 volontäruppdrag

Lördagsvolontär på Erikshjälpen second hand

Erikshjälpen Second Hand, Söderhamn

Var?Söderhamn
När?Dag
Hur?Kontinuerligt uppdrag
Varför?Barn och ungdom​, Social gemenskap, Sysselsättning och arbete
Vad?Försäljning, Praktiska uppgifter

För att avlasta våra anställda behöver vi volontärer i första hand på lördagar. Butiksvärdar, Cafépersonal och kassapersonal.

Specifika önskemål eller information: 
Du behöver ingen utbildning utan vi lär dig det du behöver kunna.
Minimiåtagande: 
Vi har öppet lördagar mellan kl. 10.00-14.00.
När och var genomförs uppdraget: 
Behovet är stort under sommaren.
Tillgänglighet
  • Tillgänglig entré
  • Tillgänglig WC
Anmäl intresse

Anmäl intresse

Övriga uppgifter

Uppgifterna om kön och ålder är frivilliga och används bara av Volontärbyrån för statistik.