Ersta Diakoni

Ersta Diakonis logotyp

Ersta diakoni är en oberoende idéburen organisation som sedan mer än 150 år har tjänat människor i utsatta situationer. Idag har vi ett brett arbetsfält med ett högmedicinskt sjukhus med bl a hospiceavdelning, sjukvårdsavdelning för hemlösa personer, kirurgi, rehabilitering för neurologiska skador och psykiatri. Vi har sociala verksamheter för utsatta unga flickor, för kvinnor och barn som utsatts för hot och våld i hemmet, för anhöriga till missbrukare m.m. Inom Ersta diakoni finns även äldreboende i olika former och hemtjänst, högskoleutbildning och forskning. Vi är ett alternativ inom vård och omsorg och arbetar utifrån en kristen grundsyn med en helhetssyn på människan.