Hjälp oss att dela ut flyers

Organisation: 
  • Fair Trade Shop, Globalen

Fair Trade shop Globalen bjuder på fika lördagen den 27 januari. Vill du hjälpa oss att sprida detta genom att dela ut flygblad ett par timmar under tiden vi har öppet, dvs. mellan 11.00 -15.00.

Globalen drivs av en idé: att genom handel bidra till en hållbar utveckling. I vår Fair Trade Shop i Uppsala hittar du varor från producenter i Afrika, Asien och Latinamerika. Alla dessa varor har något gemensamt – de är inköpta till ett rimligt pris – ett pris som ger producenterna möjlighet att försörja sig, förbättra sina arbetsförhållanden och investera i sin framtid. Ge fler människor möjligheten att upptäcka oss!

När och var ska uppdraget genomföras: 
Lördag den 27 januari i Uppsala.
Specifika önskemål eller information: 
Kunna jobba självständigt.
Minimiåtagande: 
1 timme
Adress: 
Sysslomansgatan 2
75310 Uppsala
Anmäl intresse
Här beskriver du för organisationen varför du söker uppdraget.
Berätta mer om dig själv för organisationen. Exempelvis tidigare erfarenhet, kunskap eller annat du tror kan vara viktigt för ditt ideella engagemang.
Övriga uppgifter

Uppgifterna är frivilliga och används bara av Volontärbyrån för statistik.