592 volontäruppdrag

Fairtrade Sverige söker lokala Engagemangssamordnare!

Fairtrade Sverige

Var?Distansuppdrag
När?Dag, Helg
Hur?Kontinuerligt uppdrag
Varför?Mänskliga rättigheter, Upplysning och folkbildning
Vad?Evenemangsuppgifter, Ledarskap och samordning, Opinionsbildning/aktivism

Om Föreningen för Fairtrade

Fairtrade är en oberoende produktmärkning som skapar förutsättningar för odlare och anställda i länder med utbredd fattigdom att förbättra sina arbets- och levnadsvillkor. Föreningen för Fairtrade Sverige är en ideell organisation vars uppgift är att bilda opinion och sprida information med syfte att öka konsumentens kännedom och kunskap om Fairtrade.

Allmän beskrivning av uppdraget:

Som engagemangssamordnare har du ett samordnande ansvar för en lokal grupp av ideellt engagerade. Du bjuder in engagerade i ditt närområde till engagemangsmöten, planerar och genomför aktiviteter tillsammans med de engagerade samt rapporterar in dem till Fairtrade Sverige. Som engagemangssamordnare är du den lokala gruppens kontaktperson gentemot Fairtrades engagemangsansvarige och blir del i Fairtrade Sveriges Nationella Engagemangskommitté.

Som engagemangssamordnare ansvarar du för att:

 • I början av varje termin sammankalla till en engagemangsträff samt under det mötet samtala kring/planera terminens aktiviteter och utmaningar
 • Utföra minst två aktiviteter varje termin; varav er lokala grupp deltar i respektive termins kampanj (Fairtrade Challenge i maj respektive Höstkampanjen)
 • Informera Projektledare Engagemang hos Fairtrade vad som sker i er lokala engagemangsgrupp.
  Inrapporteringen via mail sker efter terminsmöte med plan för kommande termin, samt en återrapportering i slutet av terminen där ni anger vad som faktiskt skett. Samt, om möjligt utifrån tekniska möjligheter, posta era aktiviteter i Facebook-gruppen ”Fairtrade-ambassadörer”.

Fairtrade erbjuder dig i din roll som engagemangssamordnare:

 • Ett utökat nätverk och ett roligt uppdrag som bidrar till att förbättra arbets- och levnadsvillkoren för odlare och anställda i länder med utbredd fattigdom
 • En introducerande utbildning för att kunna sköta ditt uppdrag
 • En plats i Fairtrades Nationella Engagemangskommitté, där du årligen i december får träffa de andra engagemangssamordnarna och utvecklas tillsammans
 • Årlig fortbildning/inspirationsträff som stärker engagemangssamordnaren i hens roll och kunskap kring Fairtrade
 • Ett bra stöd i det lokala ideella arbetet för Fairtrade av Fairtrades personal
 • En möjlighet att vara med och utveckla Fairtrades engagemangsarbete
 • En möjlighet att söka pengar från Fairtrade för att kunna genomföra aktiviteter
 • Ett meriterande uppdrag som engagemangssamordnare, där du även kan använda Fairtrades engagemangsansvarige som referens till andra uppdrag

Som engagemangssamordnare får du också gärna:

 • Berätta om Fairtrades ambassadörsutbildning då tillfälle ges och informerar om vilket material som finns och hur det kan användas
 • Etablera samarbeten med andra aktörer som verkar för rättvis handel och/eller liknande frågor lokalt
 • Vara i kontakt med lokal styrgrupp för Fairtrade City om sådan finns och dela information samt möjliggör gemensamma aktiviteter med dem att varmt välkomna nya engagerade personer in i den lokala gruppen
Specifika önskemål eller information: 
Det ligger i engagemangssamordnarens ansvar att fullfölja de 12 månader som hen tackat ja till. Dock bör goda skäl föreligga för att avbryta uppdraget mitt under pågående termin. Detta för att det ska finnas en kontinuitet och för att Fairtrade Sverige ska kunna ge ett gott stöd till sina engagerade. Efter avslutade 12 månader är engagemangssamordnaren varmt välkommen att fortsätta i sin roll, även då i efterföljande cykler om 12 månader.
När och var genomförs uppdraget: 
Uppdraget löper ett år i taget, i cykler om 12 månader som motsvarar två terminer. Uppdraget genomförs ideellt i ens lokala närområde/stad/region. Vi söker just nu personer runt om i landet.
Organisation: 
Fairtrade Sverige
Anmäl intresse

Anmäl intresse

Övriga uppgifter

Uppgifterna om kön och ålder är frivilliga och används bara av Volontärbyrån för statistik.