768 volontäruppdrag
Fempowerments logotyp

Fempowerment

Fempowerment är en ideell organisation som arbetar med att bekämpa mäns våld mot kvinnor, tjejer och ickebinära med utomnordisk härkomst. Vi strävar efter att skapa ett jämställt samhälle fritt från mäns våld, hot om våld eller dominans.

I vår rikstäckande jourtelefon kan alla som utsatts för våld kan få hjälp och stöd på sitt egna modersmål. Vi erbjuder stödsamtal, juridisk rådgivning och stöttar i kontakt med myndigheter såsom socialtjänsten, migrationsverket, kronofogden, polisen, domstolen etc.

I vår strävan för ett jämställt samhälle fritt från mäns våld arbetar vi med att bilda opinion samt med att utveckla och bedriva förbyggande arbete med kvinnor, män, ickebinära samt unga (tjejer, killar och ickebinära).