613 volontäruppdrag

Engagera dig som styrelseledamot i kvinnojouren Fempowerment!

Fempowerment

Var?Stockholm
När?Dag, Helg, Kväll/Natt
Hur?Kontinuerligt uppdrag
Varför?Ekonomisk/social utsatthet, Kvinnor, Mänskliga rättigheter
Vad?Förtroende-/styrelseuppdrag, Information och kommunikation, Ledarskap och samordning

Kvinnojouren Fempowerment söker fler styrelseledamöter för verksamhetsåret 2020/2021. Vi behöver förstärkning i vår styrelse och kommer med anledning av detta att genomföra ett extra årsmöte med fyllnadsval av en kassör och två ordinarie ledamöter, i början av november 2020.

Vi söker engagerade personer som vill vara med och utveckla Fempowerments verksamhet, arbeta strategiskt, engagera medlemmar samt vara med och driva påverkansarbete. Engagera dig för ett jämställt och jämlikt samhälle fritt från våld tillsammans med oss!

Fempowerment är en feministisk och antirasistisk organisation som arbetar med att stödja och hjälpa våldsutsatta kvinnor, tjejer och ickebinära med utomnordiskt ursprung. I vår jourverksamhet erbjuder vi hjälp och stöd på olika språk. Vi erbjuder stödsamtal, juridisk rådgivning och stöttar i kontakt med olika myndigheter. Vi arbetar även våldsförebyggande med vuxna och unga genom att sprida kunskap om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relation.

Vem söker vi?

Vi söker dig som är intresserad av föreningsutveckling, tycker om strategiarbete, har erfarenhet av organisatoriska frågor, ekonomi, personalfrågor eller är en fena på kommunikation och sociala medier. Samt har ungefär 6-9 timmar per månad att lägga på ideellt styrelsearbete. Antal timmar per månad kan varierar under verksamhetsåret och beror på vad som är på gång i verksamheten.

Tidigare erfarenhet av styrelsearbete är mediterande men inget krav. Vi söker i första hand styrelsemedlemmar med intresse, tid och engagemang att leda och utveckla vår verksamhet!

Styrelseuppdraget innebär i korthet bland annat att:

  • Leda och utveckla Fempowerments verksamhet genom strategiarbete.
  • Delta i styrelsemöten ca. 1 gång per månad samt ta del av underlag inför möten.
  • Representera Fempowerment i både externa och interna sammanhang, både fysiskt och digitalt.
  • Delta i grundutbildning om våld i nära relationer och mäns våld mot kvinnor, samt styrelseutbildning.
  • Vara med och driva påverkansarbete rörande mäns våld mot kvinnor och våld i nära relation.
Specifika önskemål eller information: 
För att vara aktuell för uppdraget ska du stå bakom Fempowerments värderingar, vara ansvarsfull och inställd på att fullfölja ditt uppdrag. Tidigare erfarenhet av styrelsearbete är mediterande men inget krav. Vi söker dig som har tid och engagemang! Du kommer att erbjudas en introduktion av föreningen samt erbjudas relevant utbildning för ditt uppdrag.
Minimiåtagande: 
Styrelsen har möte ca. 1 gång i månaden. Utöver detta förväntas styrelseledamöter ta del av underlag inför möten samt engagera sig i styrelsens interna kommunikation. Uppdraget förväntas ta ungefär ca. 6-9 timmar per månad men kan variera under verksamhetsåret.
När och var genomförs uppdraget: 
Fempowerment har sitt kansli i Stadshagen, i Stockholm. Styrelsen träffas vanligtvis fysiskt minst 4 gånger per år. Resterande styrelsemöte kan hållas digitalt. Fempowerments ordförande ansvarar för att samordna styrelsen, i dialog med resterande styrelseledamöter.
Tillgänglighet
  • Ledarhund
  • Tillgänglig entré
Organisation: 
Fempowerment
Anmäl intresse

Anmäl intresse

Övriga uppgifter

Uppgifterna om kön och ålder är frivilliga och används bara av Volontärbyrån för statistik.