Fempowerment söker webbutvecklare/wordpresskunnig

Fempowerment

Var?Stockholm / Distansuppdrag
När?Dag, Helg, Kväll/Natt
Hur?Engångsuppdrag, Kontinuerligt uppdrag
Varför?Ekonomisk/social utsatthet, Kvinnor, Mänskliga rättigheter
Vad?Administrativa uppgifter, Information och kommunikation, IT

Fempowerment söker webbutvecklare/Wordpresskunnig som vill hjälp oss att förbättra vår nuvarande hemsida så att vi kan nå ut till fler våldsutsatta kvinnor och ickebinära med utomnordiskt ursprung.

Nu söker vi dig som vill kombinera din kompetens i webbutveckling/programmering med ideellt arbete i kampen mot mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer.

Fempowerments nya hemsida har varit igång ca 1,5 år. Nu är det dags för oss att göra uppdateringar och att utveckla vår hemsida i Wordpress så att vi har större möjlighet att nå vår stödsökande målgrupp (kvinnor, tjejer och ickebinära med utländsk härkomst). Uppdraget är flexibelt och kan utformas både som ett engångsuppdrag eller ett längre kontinuerligt uppdrag, detta görs i samråd med Fempowerments verksamhetsledare.

För dig som vill engagera dig ytterligare i Fempowerment finns möjlighet att joina vår nya volontärgrupp med fokus på kommunikation och sociala medier.

Fempowerment är en ideell organisation som arbetar med att stödja och hjälpa våldsutsatta kvinnor, tjejer och ickebinära med utomnordiskt ursprung. I vår jourtelefon erbjuder vi hjälp och stöd på olika språk. Vi erbjuder stödsamtal, juridisk rådgivning och stöttar i kontakt med myndigheter till exempel socialtjänsten, migrationsverket och polisen. I vår strävan för ett jämställt och jämlikt samhälle fritt från våld arbetar vi förebyggande med unga och vuxna.

Specifika önskemål eller information: 
För att vara aktuell för uppdraget ska du stå bakom Fempowerments värderingar, vara ansvarsfull samt inställd på att fullfölja ditt uppdrag. Du kommer att erbjudas en introduktion av föreningen.
Minimiåtagande: 
Volontären har frihet att lägga upp sitt arbete och fördela sin tid efter egna önskemål i samråd med föreningens verksamhetsledare.
När och var genomförs uppdraget: 
Arbetet med att utveckla Fempowerments hemsida startar under sommaren och kommer att pågå under hösten 2019.
Tillgänglighet
  • Allergihänsyn
  • Ledarhund
  • Tillgänglig entré
Organisation: 
Fempowerment
Anmäl intresse

Anmäl intresse