590 volontäruppdrag

Vill du skapa opinion i frågor som rör våld i nära relation? Är du en stjärna på sociala medier?

Fempowerment

Var?Stockholm / Distansuppdrag
När?Dag, Helg, Kväll/Natt
Hur?Kontinuerligt uppdrag
Varför?Mänskliga rättigheter, Politisk påverkan, Upplysning och folkbildning
Vad?Information och kommunikation, Kreativa uppdrag, Opinionsbildning/aktivism

Brinner du för ett jämlikt och jämställt samhälle fritt från våld? Vill du vara med och tillgängliggöra information om och skapa opinion i frågor som rör våld i nära relation? Bli volontär i Fempowerments kommunikationsgrupp med fokus på sociala medier!

Kvinnojouren Fempowerment rekryterar nu fler volontärer till vår eminenta kommunikationsgrupp! Vi söker dig som är kreativt lagd, med ett brinnande intresse för marknadsföring och sociala medier och/eller med tidigare erfarenhet av att arbeta med kommunikation/marknadsföring.

Kommunikationsgruppen sprider information om Fempowerments verksamhet och belyser våra viktiga kärnfrågor, såsom feminism, antirasism och empowerment. Volontärerna i gruppen planerar och genomför både mindre och större kommunikationsinsatser för sociala medier och har stor frihet att utforma och delta i olika marknadsföringsinsatser.

Samtliga Fempowerments volontärer genomgår en obligatorisk grundutbildning och får en introduktion till uppdraget. Som medlem i Fempowerment har du sedan möjlighet att ta del av våra olika medlemsutbildningar under verksamhetsåret.

Fempowerment är en kvinno- och tjejjour som erbjuder stöd och hjälp till våldsutsatta tjejer, kvinnor och icke-binära av utomnordiskt ursprung. Vi erbjuder stöd, hjälp och juridisk rådgivning på olika språk. Det är därför ett stort plus ifall du talar ett till språk utöver svenska, norska, danska och engelska.

Specifika önskemål eller information: 
Samtliga volontärer genomgår en introduktionsutbildning, för att känna sig säkra i sin roll. Vi ser gärna att våra volontärer talar ett språk utöver svenska, norska, danska och engelska. I kommunikationsgrupp har vi månadsmöten, som vi gärna ser att du närvarar vid. Obligatorisk medlemsanslutning.
Minimiåtagande: 
Uppdraget att engagera sig i kommunikationsgruppen beror mycket på det egna engagemanget, och hur mycket samt vad du känner att du kan bidra med. Uppdraget utformas i dialog med ansvarig. Vi utgår från dina förutsättningar.
När och var genomförs uppdraget: 
Detta sker i samråd med ansvarig och resten av kommunikationsgruppen. Då uppdraget bygger på eget ansvar går det självklart att genomföra på distans.
Tillgänglighet
  • Allergihänsyn
  • Ledarhund
  • Tillgänglig entré
Organisation: 
Fempowerment
Anmäl intresse

Anmäl intresse

Övriga uppgifter

Uppgifterna om kön och ålder är frivilliga och används bara av Volontärbyrån för statistik.