613 volontäruppdrag

Vill du stödja och hjälpa våldsutsatta kvinnor och ickebinära?

Fempowerment

Var?Stockholm
När?Dag, Kväll/Natt
Hur?Kontinuerligt uppdrag
Varför?Integration och asylsökande, Kvinnor, Mänskliga rättigheter
Vad?Juridik, Stöd, hjälp och rådgivning, Telefon-/chattjour

Är du flerspråkig? Vill du hjälpa kvinnor och ickebinära till ett liv fritt från våld? Ny utbildning i oktober!

Vi på kvinnojouren Fempowerment rekryterar nu fler engagerade volontärer med olika språkliga kompetenser till vår stödverksamhet för våldsutsatta kvinnor och ickebinära med utomnordiskt ursprung, samt vår informationsverksamhet.

I vår stödverksamhet erbjuder vi stödsamtal via telefon och chatt, juridisk rådgivning och stöttar i kontakt med myndigheter såsom socialtjänsten, migrationsverket, kronofogden, polisen och domstolen etc. I vår juristjour bistår vi med juridisk rådgivning och stöttar vid bl.a. skilsmässa, vårdnadsfrågor, bodelning, anknytningsärenden, asyl- och migrationsfrågor.

Under 2020 har vi arbetat med att utöka vår stödverksamhet med en stödchatt, som kvällstid bemannas av volontärer några dagar i veckan.

Vi erbjuder dig utbildning i mäns våld mot kvinnor, våld i nära relationer, våldets olika uttryck och mekanismer, normer, intersektionalitet, hedersrelaterat våld, aktuell lagstiftning, familjerätt, asyl- och migrationsrätt m.m. Samt gemenskap, syskonskap, stöd och pepp!

Grundutbildningen innehåller sammanlagt 5 utbildningstillfällen: 4 heldagar (helgdagar) kl. 09.00-15.30 samt en vardagskväll kl. 18.00-20.00. Grundutbildningen startar i mitten på oktober och syftar till att förbereda dig inför ditt ideella uppdrag.

Efter avslutad utbildning kan du som volontär välja att engagera dig i vår Stödverksamhet, som Informatör och representera Fempowerment i olika externa sammanhang såsom mässor/föreläsningar, och/eller i vår Volontärgrupp med fokus på kommunikation och sociala medier.

Höstens volontärutbildning innehåller följande utbildningstillfällen:

 • Våld i nära relationer, våldets olika uttryck och mekanismer.
 • Hedersrelaterat våld, samt bemötande av stödsökande.
 • Straffrätt ut målsägandes perspektiv, lagstiftning som aktualiseras vid partnervåld och våld i nära relationer.
 • Asyl- och migrationsrätt, utlänningslagen och vad som sker när anknytning brister.
 • Riktlinjer och bemötande i stödchatten.

Vi söker dig som:

 • Vill engagera dig ideellt i kampen för ett jämlikt och jämställt samhälle fritt från våld.
 • Talar ett till språk utöver svenska, norska, danska och engelska.
 • Har möjlighet att medverka på vår grundutbildning för nya volontärer som totalt innehåller 4 utbildningstillfällen i okt/nov. 24-25 okt & 7-8 november.

Är du intresserad? Sök uppdraget nu genom att skicka in din intresseanmälan!

Specifika önskemål eller information: 
Inför ditt uppdrag genomgår du en utbildning som består av fem utbildningstillfällen i okt/nov), med start i mitten på okt. Du får dessutom kontinuerlig handledning och möjlighet till fortbildning.
Minimiåtagande: 
För stödverksamheten gäller minst två pass per månad. Ett pass består av ca. tre timmar.
Adress: 
Strandbergsgatan 12
112 51 Stockholm
När och var genomförs uppdraget: 
Ge stöd och hjälp via vår nya stödchatt två kvällar i månaden, ett pass är tre timmar. Och/eller svara i jourtelefon på Fempowerments kontor i Stadshagen, minst två pass i månaden. Som informatör och/eller volontär i Fempowerments volontärgrupp för kommunikation gäller flexibla tider.
Tillgänglighet
 • Allergihänsyn
 • Ledarhund
 • Tillgänglig entré
Organisation: 
Fempowerment
Anmäl intresse

Anmäl intresse

Övriga uppgifter

Uppgifterna om kön och ålder är frivilliga och används bara av Volontärbyrån för statistik.