Föreningen Ordfront

Föreningen Ordfronts logotyp

Ordfront är en politiskt och religiöst obunden förening som verkar för en bred samhällsdebatt, demokrati och människors lika värde. Vi består av drygt 10 000 medlemmar, som gemensamt äger förlag och tidskrifter, kursverksamhet m.m. Föreningen Ordfront verkar i den svenska folkbildningstraditionens anda för att demokratin ska utvecklas och fördjupas i alla delar av samhället. DemokratiAkademin ger kurser, utvecklar metodmaterial, håller konferenser, initierar & driver samverkansprojekt, specialsyr utbildningar och lägger upp demokratiseringsprocesser. Ordfronts kurser är till för dig som vill utveckla ditt skrivande, lära dig tala eller bli en bättre formgivare. Ordfronts lokalföreningar erbjuder mötesplatser för samtal, debatter, fördjupning och erfarenhetsutbyte människor emellan. Föreningen Ordfront är även huvudorganisatör för MR-dagarna. Nordens största konferens för mänskliga rättigheter läs mer på www.mrdagarna.se.