670 volontäruppdrag
Föreningen Tillsammanss logotyp

Föreningen Tillsammans

Föreningen Tillsammans har funnits sedan 2014 och har idag cirka 200 medlemmar och ungefär ett 30-tal volontärer över hela landet. Föreningens ändamål är att genom kunskapsspridning motverka och förebyggasexuellt våld. Föreningens ändamål är även att fungera som en gemenskap för individer som utsatts för sexuellt våld, och genom detta stärka dem och göra de till samhällsförändrare inom föreningens områden.

Föreningen Tillsammans verksamhet består av vår stödverksamhet, opinionsbildning och vårt arbete med kunskapsspridning.
Stödverksamheten består av stödmejl, stödgrupper i Stockholm och Göteborg, stödchatt, mentorskapsprogrammet och medföljande medmänniska. Denna verksamheten drivs framförallt av volontärer och samordnas av en stödsamordnare som i nuläget till majoriteten av sin tid är ideellt engagerad men arvoderas till liten del för arbetet.
Kunskapsspridningen består av föreläsningar på framförallt skolor (åk 9- gymnasiet) över hela landet men även för yrkesverksamma som möter målgruppen, och tillviss del även påverkansarbete i form av opinionsbildning (debattartiklar, deltagande i Almedalen osv).