613 volontäruppdrag

Är du bra på rekrytering? Sök till vår valberedning!

Föreningen Tillsammans

Var?Distansuppdrag
När?Dag, Helg, Kväll/Natt
Hur?Engångsuppdrag, Kontinuerligt uppdrag
Varför?Hälsa, Kvinnor, Mänskliga rättigheter
Vad?Administrativa uppgifter, Förtroende-/styrelseuppdrag

Vill du engagera dig för ett samhälle fritt från sexuellt våld? Vi söker kunniga personer till vår valberedning!

Som valberedning är ditt uppdrag att lägga fram förslag på en bra styrelse. Vi söker dig som är lyhörd inför föreningens behov och intresserad av att sätta föreningens intressen i centrum. Som valberedning har du ett otroligt viktigt uppdrag, du är delaktig i att forma föreningens framtid.

Är du en person som tycker om rekrytering, ansök redan idag!

Om Föreningen Tillsammans

Föreningen Tillsammans grundades 2014 och arbetar utifrån en feministisk värdegrund*. Vi är partipolitiskt och religiöst obundna. Vi motsätter oss all form av diskriminering på grund av kön, könsidentitet, sexuell läggning, etnicitet, trosuppfattning och funktionsförmåga.

Föreningen Tillsammans arbetar för ett samhälle fritt från sexuellt våld.Vår verksamhet står på tre ben: opinionsbildning, stödverksamhet och kunskapsspridning. Vi hjälper utsatta att på ett tryggt sätt börja sätta ord på sina upplevelser, vi kodar om erfarenheter till kompetenser samtidigt som vi skapar visselblåsare mot sexuellt våld, vår primära målgrupp är unga som identifierar sig som kvinnor eller tjejer mellan 15 och 25 år. Vi verkar nationellt med volontärer utspridda över landet och erbjuder stödinsatser både online och offline.

Ansökan

Ansök här på Volontärbyrån och presentera dig kortfattat. Vi kontaktar dig därefter inför nästa steg i rekryteringsprocessen.

Varm välkommen med din ansökan!

*Föreningen Tillsammans anser att samhället idag är uppbyggt och fungerar utifrån en ordning som systematiskt underordnar gruppen kvinnor till förmån för gruppen män. Könsmaktsordningen tar sig uttryck på samhällets alla områden och i alla delar av världen. Hur och i vilken utsträckning denna ordning påverkar enskilda kvinnor avgörs av andra faktorer, som klasstillhörighet, ålder, etnicitet, sexuell läggning och kroppsfunktionalitet, men en minsta gemensam nämnare är att kvinnor förtrycks just för att de är kvinnor. Föreningen Tillsammans anser, i enighet med FN:s deklaration om avskaffande av våld mot kvinnor (1993), att mäns våld mot kvinnor är det yttersta uttrycket av könsmaktsordningen.

Specifika önskemål eller information: 
Du får gärna ha erfarenhet av tidigare rekryteringsprocesser, styrelsearbete eller valberedning. Detta är dock inget krav.
När och var genomförs uppdraget: 
December - Mars
Anmäl intresse

Anmäl intresse

Övriga uppgifter

Uppgifterna om kön och ålder är frivilliga och används bara av Volontärbyrån för statistik.