Stötta och stärk personer som utsatts för sexuellt våld. Bli mentor hos oss.

Organisation: 
  • Föreningen Tillsammans
Plats: 
  • Stockholm
  • Stockholm
Ändamål: 
Hälsa
Kvinnor
Mänskliga rättigheter

Att vara mentor innebär att man har en eller två stödsökande som man stöttar under 3-12 månader. Du som mentor väljer tillsammans med din stödsökande hur ni vill kommunicera. Det kan var via chatt, mail, Skype eller genom att träffas. Du förväntas lägga ner 1h i veckan på uppdraget. Om du och din stödsökande väljer att träffas så förväntas du lägga ner 1,5 h varannan vecka.

I uppdraget som mentor förväntas du stötta och stärka din stödsökande, lyfta skuld & skam och stärka hens självkänsla. Vårt fokus ligger på medmänskligt stöd och inte behandlande verksamhet.

Innan du startar ditt uppdrag behöver du gå Föreningen Tillsammans grundutbildning och lämna utdrag ur belastningsregistret. Som mentor förväntas du också delta på minst 1 grundutbildning per år och delta i enskild eller grupphandledning var sjätte vecka. Vi anordnar också fortbildningar 1-2 gånger per år för samtliga mentorer.

Vi ser gärna att du har egna erfarenheter av sexuellt våld men att du har bearbetat “klart” dessa hos professionell samtalskontakt och är redo att stötta andra som kan ha liknande erfarenheter.

Kort om rekryteringsprocessen:

Skicka en intresseanmälan där du berättar om dig själv. Vi återkommer till dig med några frågor över mejl eller telefon. Därefter väljs de mest lämpliga kandidaterna ut för en längre personlig intervju. Efter intervjuerna väljs de slutgiltiga mentorerna ut som sedan får gå vår grundutbildning. Ansök senast 10/1 2019.

När och var ska uppdraget genomföras: 
- 1 gång per vecka från valfri plats. - Handledning var sjätte vecka. - Grundutbildning 16-17 februari i Stockholm. - Fortutbildning 1-2 gånger per år i Stockholm.
Specifika önskemål eller information: 
För att bli mentor i föreningen måste du gå föreningens grundutbildning 16-17 februari 2019. - Egna erfarenheter av någon typ av sexuellt våld - Ska ha bearbetat klart sina upplevelser hos en professionell samtalskontakt - Kunna lägga ner ca 1,5 i veckan på sitt uppdrag - Delta på grundutbildning - Gå på minst 1 fortbildning per år - Delta i grupphandledning var sjätte vecka
Minimiåtagande: 
- 1 gånger per vecka från valfri plats. - Delta på grundutbildning 16-17 februari 2019
Adress: 
Karlbergsvägen 86A
11335 Stockholm
Anmäl intresse
Övriga uppgifter

Uppgifterna är frivilliga och används bara av Volontärbyrån för statistik.